Her er den delen av Berger skog som ikke er vernet – og som nå er kjøpt av boligstrateg Ole Feet

Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 3/2019
5. desember 2019
Her er den delen av Berger skog som ikke er vernet – og som nå er kjøpt av boligstrateg Ole Feet
5. desember 2019

Her er den delen av Berger skog som ikke er vernet – og som nå er kjøpt av boligstrateg Ole Feet

Rundt 170 dekar av eiendommen Berger skog ligger mellom markagrensa og dagens bebyggelse på Tumyrhaugen.

DEL Beboere på Tumyrhaugen er urolige etter at en av bygdas store boligstrateger, Ole Feet, har kjøpt Berger skog og Berger gård for 3,5 millioner kroner av Øyvind Skjold Bauer.

– Jo mer man ser på denne saka, jo verre stinker den, sier Ivar Christensen i Tumyrhaugen vel.

Han reagerer på at administrasjonen ved Regionkontor Landbruk har gitt konsesjon uten å involvere politikerene, for en eiendom som gjennom en årrekke har vært gjenstand for uvanlig mye strid. Han stiller også spørsmålstegn ved om kjøpesummen på 3,5 millioner kroner, som er øvre grense for å unngå priskontroll, er reell.

Stort areal uten vern

Ei side av saka er vernestatusen for Berger skog, skogen rett nord for villabebyggelsen på Tumyrhaugen. Før høstens kommunevalg gikk blant annet partiet Venstre ut og sa at de har levert gjennom at Berger skog våren 2019 ble innlemmet i Marka, som betyr at friområdet nord for Tumyrhaugen har fått et sterkt vern.

En nærmere kikk på kartet viser imidlertid at rundt 170 dekar av eiendommen Berger skog ligger som en boligstrategisk «indrefilet» mellom den nye markagrensa og bebyggelsen.

– Vi vet at Berger skog i 2004 ble pantsatt for 15 millioner kroner. Det må bety at noen har sett potensiale for boligutbygging, sier Christensen:

– At Ole Feet har pantsatt eiendommen for ytterligere 22,6 millioner kroner i forbindelse med kjøpet nå i høst, gjør at jeg stiller spørsmål ved om den reelle kjøpesummen er kun 3,5 millioner. Gjengs pris for ei eneboligtomt på et halvt dekar i dette området er 3,5 millioner.

– Utbygging uaktuelt

Varingen har prøvd å kontakte Ole Feet om saka, men har til nå bare fått som svar at han er opptatt.

Les også

Ole Feet har sikret seg omstridt skog som tilleggsjord

Ordfører Hilde Thorkildsen (A), som i likhet med Venstre har talt varmt for å verne Berger skog, sier dette om at mye av skogen fortsatt ligger som «fri grunn» utenfor markagrensa.

– Området er regulert som LNF, og skal det bygges, må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanen. I Arbeiderpartiet er det i hvert fall ingen vilje til i det hele tatt å vurdere en slik søknad, sier Thorkildsen:

– Området ligger heller ikke inne i den strategiske boligreserven vår. Vi har nok byggeklare arealer andre steder. Kanskje om 100 år, men i dag er boligutbygging nord for Tumyrhaugen utelukket.

Berger gård

• Opprinnelig to husmannsplasser; Øvre Berger (Gnr. 38/ bnr. 5) og Nedre Berger (Gnr. 38, bnr. 7). Grensene er justert i nyere tid slik at bruksnummer 5 utgjør alt arealet vest for Gjøvikbanen, nord for Tumyrhaugen, og bruksnummer 7 alt øst for jernbanelinja.

• Ble på 1950-tallet samlet til en eiendom av Christian Børs Pettersen, som drev kjøpesenteret Gunerius i Oslo.

• I 1989 overtok familien Bauer anført av Øyvind Bauer sr., som drev entreprenørforretningen Bauer & Bech. I 1994 fikk Bauer konsesjon med bo- og driveplikt etter å ha anket et avslag til lagmannsretten. Senere har bygningene på gården forfalt.

• I 2009 søkte investeringsselskapet Kistefos om konsesjon for eiendommen, men fikk avslag.

• Berger gård har et samlet areal på 506,7 dekar. Av dette er 3,5 dekar fulldyrka jord, 10,1 dekar innmarksbeite, 449,9 dekar skog og 43,2 dekar annet areal.