Inga omfattande tillväxtstörningar i tallföryngringar

Frokostseminar 20. september: Muligheter for næringsutvikling i skogindustrien
28. august 2018
Moelven bygger ny fabrikk
29. august 2018

Inga omfattande tillväxtstörningar i tallföryngringar

Studie visar att rapporter om hög frekvens av dubbla eller flera toppskott inte stämmer.

De senaste åren har det förekommit rapporter om oroande hög frekvens av dubbeltoppar, höstskott och onormalt många knoppar i tallföryngringar i sydöstra Sverige. Detta har nu undersökts av en utredningsgrupp under ledning av Skogforsk med representanter från Södra, Sveaskog och Skogsstyrelsen.

Blev förvånad av resultatet

Resultat av vårens inventering är nu klar.

– Jag blev förvånad över att det inte var så hög frekvens av tillväxtstörningar. Det hade kommit rapporter från enskilda skogsägare, främst via media, och vi hade därför förväntat oss att det skulle vara mycket fler tillväxtstörningar, säger Karl-Anders Högberg, forskare på Skogforsk, till Skog Supply.

Under vårens inventering undersöktes 23 slumpmässigt utvalda föryngringar, 17 planterade och 6 naturligt föryngrade objekt i Östra Götaland. De valdes ut genom lottning.

Cirka fyra procent

Resultatet visade att frekvensen plantor med dubbla eller flera toppskott var 4,1 procent. Naturligt föryngrade plantor hade något lägre frekvens, 3,1 procent jämfört med 4,6 procent för de planterade.

Cirka fyra procent av plantorna som ingick i studien hade höstskott, vilket enligt Karl-Anders Högberg anses som lågt. Det genomsnittliga antalet knoppar i översta knoppkransen var cirka fem stycken. Höstskott var mer vanligt förekommande hos planterade plantor än naturligt föryngrade.

Uppföljning i höst

I höst kommer forskarna att göra en uppföljning på studien. Då ska de besöka tallföryngringar som ingått i vårens studie för att undersöka om det är någon skillnad på hur de ser ut efter en tillväxtsäsong.

– Vi kommer också att besöka tallföryngringar där dubbla eller flera toppskott finns i större omfattning. Även om det rör sig om skador som uppträder lokalt, vill vi försöka reda ut vad som hänt och få en förklaring, säger Karl-Anders Högberg.