– Jeg var på utkikk etter nye utfordringer

Urbant landbruk
10. september 2019
Dialogforum for skog- og trenæringen
10. september 2019

– Jeg var på utkikk etter nye utfordringer

Han falt for Norske Skog Skogn allerede da han som ung gutt gjestet besteforeldrene som da drev Laberget leirsted. 40 år etterpå blir han fabrikkdirektør.

Bjørn Einar Ugedal (48) er utdannet sivilingeniør innen metallurgi fra NTNU og har en master i ledelse fra Det Europeiske Universitet i Spania. Han har jobbet med metall og metallindustriprosesser de siste 22 årene. Da Norske Skog dukket opp og det var selveste Skogn-fabrikken som trengte ny kaptein, ble han svært interessert.

Fakta: Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen syv papirfabrikker.

Total papirproduksjonskapasitet er på 2,6 millioner tonn, hvorav 1,7 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir.

Norske Skog-konsernet har ca 2.400 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning og brutto driftsresultat (EBITDA) på henholdsvis NOK 12,6 milliarder og NOK 1,0 milliarder.

Norske Skog Skogn har 390 ansatte og en omsetning på NOK 2,2 milliarder samt en produksjonskapasitet på 510 000 tonn avispapir.

Kilde: Norske Skog

– Jeg hadde vært så lenge i dette miljøet her i Mo at jeg vel egentlig var kommet dit at jeg var litt på utkikk etter nye utfordringer. I tillegg nærmer det seg at sønnene snart skal ut i videregående skole og studier. Da er det en fordel for hele familien at vi flytter nærmere universitetsbyene, sier Ugedal til Trønder-Avisa i et regntungt Mo i Rana.

Ugedal er oppvokst i Roan, på yttersida av Fosen-halvøya. Han er nummer to av fire brødre. Faren jobbet i kommunen hele livet – først som lærer, senere som skolesjef og deretter som rådmann. Mora tok mye ansvar for søskenflokken hjemme i oppveksten.

– Barndommen var veldig fin. Vi bodde ved et nedlagt småbruk etter besteforeldrene mine. De avsluttet gårdsdrifta på slutten av 60-tallet og reiste ut som emissærer for Indremisjonen, i Midt-Norge og Nord-Norge. Jeg besøkte dem under deres virke både i Mosjøen, Orkdal, Steinkjer og på Laberget i Skogn. Der drev de leirstedet et par år.

Fakta: Bjørn Einar Ugedal (48)

Ble uteksaminert sivilingeniør (Master of Science) fra Norges Teknisk-naturvitenskapelig Universitet (NTNU) innen fysikalsk metallurgi i 1995. Han ble i 2002 uteksaminert fra European University of Barcelona (Spania) med en Master of Business Administration (MBA).

Har inntil nylig vært administrende direktør i Ferroglobe Mangan Norge AS, tidligere Glencore Manganese Norway AS og Vale Manganese Norway AS, gjennom 7 år. Fra 1999 til 2010 hadde han ulike lederstillinger i smelteverkselskapet Celsa Armeringsstål AS, tidligere Fundia Armeringsstål AS, før han ble ansatt som produksjonssjef i Vale Manganese Norway AS.

Kilde: Norske Skog

Det var under besteforeldrenes opphold på Laberget at han første gange lot seg imponere over papirfabrikken. Senere har han fulgt fabrikken i media.

– Fabrikken ligger nært leirstedet, og det var nok fordi den var så stor og ruvende at jeg lot meg imponere.

Kona Veronica har han vært gift med i 20 år. Sammen har de sønnene August (18) og Angell (14).

Ugedal har bodd og jobbet i Mo i Rana i 22 år. Han startet arbeidskarrieren i Celsa Armeringsstål AS etter fullførte studier og militærtjeneste. Der begynte han som produktingeniør med ansvar for produktkvalitet og teknisk kundekontakt, samt ansvar for prosessene i valseverket som hadde innvirkning på sluttproduktet.

Fra 2005 til 2010 jobbet han i Stålverket hos Celsa, som smelter skrap som blir støpt ut som valseemner for valseverket. Der var han sentral i arbeidet med en større ombygging, blant annet med en ny stålovnsprosess.

Fra 2002 til 2005 var Ugedal leder for mekanisk vedlikehold i valseverket. Det er et omfattende anlegg å ha mekanisk vedlikehold på.

– Det er mye som ruller og går, med mange systemer involvert. Vi fikk skapt et godt team, hvor 18 mekanikere jobbet med å optimalisere driftstid på verket.

De siste ni årene har Ugedal ledet Ferroglobe Mangan Norge, med 90 ansatte og en omsetning på 700 millioner kroner. Bedriften har i løpet av disse årene hatt to eierskifter.

– Selskapet har nå sin tredje eier. Jeg har dermed vært i to litt tyngre eierskifteprosesser, med alt det fører med seg, blant annet av ekstraarbeid. Det er store konsern fra ulike deler av verden som har eid oss, så jeg har opplevd en del ulike bedriftskulturer, som har vært … det du kan kalle interessante.

Selv sier Ugedal at det var tilfeldig at han havnet i materialteknologifaget. Teknisk interesse og interesse for tekniske fag har han hatt siden guttedagene. Faren jobbet i kommunen og der oppdaget Bjørn Einar teknisk etat.

– Jeg likte å være ute og observere de som drev landmåling, og jeg brukte også tid på å se på hvordan entreprenørvirksomheter som fikk oppdrag fra kommunen gjennomførte jobben. En interesse jeg har hatt hele tiden siden.

Kommunen vil overta deler av næringsareal

Levanger kommune vil i onsdagens formannskapsmøte presentere en løsning der kommunen sammen med private aktører overtar deler av Fiborgtangen industriområde.

Interessen førte ham til studier i fysikalsk metallurgi ved NTH, eller materialteknologi, som fagområdet heter i NTNU i dag. Som ferdig utdannet sivilingeniør fikk han også materialteknisk relatert tjeneste i militæret. Han fikk tjenestegjøre ved Luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller.

– Tjenesten foregikk på et laboratorium og oppdraget var å analyserte knekte turbinblad og havarerte maskindeler som det var gjort utmattingsprøver på. Jeg laget rapporter på analysene og det jeg fant. Det var veldig interessant.

Noen år senere, i 2001, flyttet han og kona og førstefødte til Barcelona. Det skyldes at Ugedal alltid har hatt en hang for ledelsesfag. Det var det ikke så mye av i ingeniørutdanninga.

– Jeg følte jeg burde fylle på litt kompetanse på dette området. Dette var etter at jeg startet som ingeniør i det som heter Celsa Armeringsstål nå. Jeg og kona var interessert i å få et opphold i utlandet før vi ble for satt med familie og hus og slike ting. I samarbeid med bedriften fikk jeg ta ut maksimal pappaperm da August ble født, sommeren 2001. Da reise vi nedover til Barcelona. Det ble til at vi overvintret der, og kom hjem fra Spania i 2002.

– Hva er det som trigger deg med en avispapirfabrikk, i Internettets århundre?

– Selskapet fremmer bærekraft og gjør seg nytte av en fornybar ressurs som viktigste råvare, noe jeg synes er veldig spennende. Jeg ser fram til å møte og begynne å jobbe med de ansatte i Norske Skog og på Skogn.

– Hva tror du om papiravisas framtid?

– Det er vanskelig å spå. Det virker uansett som om Norske Skog har gjort en god jobb og posisjonert seg godt i et krevende marked per i dag.

– Hvor mange papiraviser leser du daglig?

– Det er stort sett ei. Vi abonnerer på Rana Blad.

– Beskrive deg selv?

– Jeg er generelt en blid og stabil person. Veldig ansvarsbevisst i forhold til jobb, og tar mye ansvar for meg selv og de rundt meg i jobben. Jeg mener jeg er arbeidsom, tålmodig, utholdende og, om ikke detaljorientert, så synes jeg det er viktig å ha ting på stell. Både på bedriften, og hjemme.

– Hvordan er du som leder da?

– Føler jeg er en person som har fått tillit over alt der jeg har vært. Både hos overordnede og fra de rundt meg. Føler jeg er tillitsskapende og bidrar til bedriften på en positiv måte. Jeg er passe ambisiøs og utålmodig, og liker at det er fremdrift i det vi bestemmer oss for å prioritere.

– Er du en demokratisk leder som tar med ansatte på råd, eller bestemmer du at nå blir det slik eller slik?

– Jeg føler at vi må ha laget med og at vi må være enige. Jeg er åpen for innspill og lytter på alle. Men det er en balanse mellom det å være for demokratisk og å bli på grensa til utydelig. Som leder må en kunne trekke konklusjoner og beslutte til slutt.

– Hvor godt kjenner du Norske Skog og det konsernet har vært gjennom de siste årene?

– Jeg har fulgt Norske Skog i media i mange år, og det var med stor interesse og spenning jeg fulgte med da selskapet fikk mye mediefokus i en krevende periode for halvannet til to år siden. I tillegg kjenner jeg selskapet litt fra et par mindre forskningsprosjekt som vi i Ferroglobe hadde sammen med både Skogn og Saugbrugs. Jeg var faktisk i Skogn-fabrikken på omvisning for halvannet til to år siden i forbindelse med nettopp det.

– Hvorfor velger du deg nå bort fra industrien i Mo og over til papir?

– Da Norske Skog kom på banen, og jeg hørte det var Skogn det gjaldt, en stor, betydningsfull og veldig veldrevet fabrikk, var jo det en bedrift som jeg alltid har hatt i bakhodet opp gjennom årene. Jeg ble både stolt og glad da Norske Skog fant meg skikket og ville gi meg muligheten. Jeg vil understreke at jeg har respekt for stillingen og bedriften, inklusive de ansatte.

– Vil dere bosette dere i Levanger, eller blir du ukependler?

– Det er planen å bosette oss i Levanger, men for denne vinteren blir jeg nok ukependler med leid bopel i Levanger. Eldste sønn skal inn i siste året på videregående, og skal få fullføre russeperioden i Mo. Vi tenker slik at det kanskje er større sjanse for å holde familien samlet om vi flytter nærmere universitetsbyene, enn at vi foreldrene blir boende i Mo i Rana.

– Har du noen hobbyer eller fritidsinteresser?

– Som leder over noen år, så har jobben også delvis tatt litt av fritida så hobbyaktiviteter har det ikke blitt altfor mye a utenom noe bedriftsidrett og egentrening. Jeg har også prioritert å være veldig til stede i familielivet, med alle de tingene som følger med. Men vi har jo en hytte og en båt, og familien liker å farte litt i helgene og gjøre ting.

– Du har en mastergrad i ledelse, men hvem er sjefen i familien?

Ugedal demper stemmen og nesten hvisker med en smil:

– Det er nok Veronica. Han ler. Hjertelig.