Jegere fikk lov til å sykle under reinsjakta – det reagerer Fylkesmannen på

Vil fjerne all denne grana – men det er komplisert og dyrt
23. august 2018
Ber om å få åpnet strekninger for modulvogntog Miljøfyrtårnet over Mjøsa
23. august 2018

Jegere fikk lov til å sykle under reinsjakta – det reagerer Fylkesmannen på

Fylkesmannen i Oppland klager på tillatelsen til sykling som er gitt til villreinjegere i Dovrefjell nasjonalparkstyre på Vålåsjøhøvegen.

DEL (Gudbrandsdølen Dagningen) Det var i forrige uke at Dovrefjell nasjonalparkstyre ga en generell tillatelse til sykling på Vålåsjøhøvegen på Dovrefjell. Området ligger innenfor Hjerkinn landskapsvernområde, og ble innlemmet i verneområdet på Dovrefjell 20. april i år.

Vedtaket i nasjonalparkstyret pekte på at jegere på sykkel langs bilvegen ikke vil ha noen negativ effekt på verneverdiene i skytefeltet som ble brukt i nesten hundre år.

LES OGSÅ : Villreinjegerne får sykle i det nye verneområdet

LES OGSÅ : Full strid om ferdsel i villreinområdene i Rondane

Har sendt inn klage til nasjonalparkstyret

Det reagerer Fylkesmannen i Oppland kraftig på.

– Dovrefjell nasjonalparkstyre har altså vedtatt en generell tillatelse til at alle kan sykle på Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde under reinsjakta. Styret har verken myndighet eller hjemmel for å utvide perioden sykling er tillatt på vegene, og vi har derfor klaget, sier fylkesmiljøvernsjef Vebjørn Knarrum, i en pressemelding som er publisert på hjemmesiden deres.

De mener at sykling på feil tid på sikt kan fortrenge villreinen fra viktige trekkområder og vandringsrom. Fylkesmannen i Oppland mener tillatelsen til sykling også er i strid med regjeringsvedtak.

LES OGSÅ : I fjor raste en diger elgokse forbi posten til Kjersti (23) – i år debuterer hun som elgjeger

LES OGSÅ : Derfor tar vi vare på villreinstammen

Mener vilkårene ikke er til stede

Etter vernebestemmelsene er det tillatt å sykle på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. juli, men ikke seinere på sommeren.

– Styret har brukt § 48 i naturmangfoldloven til å utvide perioden sykling er tillatt på Vålåsjøhøvegen. Men denne hjemmelen kan ikke brukes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Vilkårene for bruk av § 48 er derfor ikke til stede. Styret har ingen hjemmel for vedtaket sitt, sier Knarrum i pressemeldingen.

Klagen er sendt til Dovrefjell nasjonalparkstyre.

LES OGSÅ : Vil ha vekk fjellturisme som forstyrrer villreinstammen

Artikkeltags Les mer om: GDNorddalen Nyheter villrein Jakt Dovrefjell