Jegere skal ta skrantesjukeprøver i 2018

Bygger OL-stadion i tre
20. august 2018
Vil avvise kommunenes ulveklager
21. august 2018

Jegere skal ta skrantesjukeprøver i 2018

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å ta prøver av felt hjortevilt for skrantesjuke.

I alt 30 000 elg, hjort og villrein skal testes for skrantesjuke i løpet av året, herunder 11 000 dyr felt under ordinær jakt. Jegere skal står for en vesentlig del av prøvetakingen.

Målet er å hente inn mer kunnskap om de ulike typene skrantesjuke og hvor sjukdommen forekommer i Norge.

Miljødirektoratet har stor tiltro til at dette er en oppgave som jegerne bidrar til å løse på beste måte.

Den praktiske gjennomføringen er beskrevet grundig på hjorteviltportalen, sammen med mye annen praktisk informasjon.