Kan gå mot rekordår for skognæringa

Stigende tømmerpriser – 2018 kan bli rekordår
19. oktober 2018
Stigende tømmerpriser og god avvirkning
22. oktober 2018

Kan gå mot rekordår for skognæringa

Snittprisen for tømmer har økt med 18 prosent. Landbruksdirektoratet tror på knallår for norsk skognæring – tross sommerens ekstremtørke.

Landbruksdirektoratet mener det er grunn til å tro at 2018 blir et rekordår for norsk skognæring – både hva angår total avvirkning og tømmerpris. Foto: Bondebladet

Torsdag publiserte Landbruksdirektoratet nye tall for tømmerprisene. Tallene er gledelig nytt for landets skogeiere: Gjennomsnittsprisen for norsk tømmer var nemlig oppe i 426 kroner per kubikkmeter i september. Det er 18 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Årsaken til veksten er stor etterspørsel etter trelast, både på hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Særlig markant har prisøkningen vært for massevirke. Prisen for massevirke fra gran og furu, har økt med henholdsvis 42 og 48 prosent.

– I skognæringa er man vant med at prisene varierer med konjunkturene, men sjelden har vi opplevd en slik markant prisoppgang som den vi nå ser på massevirke, sier pressesjef Per Gulbrand Solli i Landbruksdirektoratet i en

Knallår tross ekstremsommeren

Til tross for den ekstreme tørkesommeren i år, som rammet sommerhogsten, kan 2018 fort bli et knallår for skognæringa. Det mener i hvert fall Landbruksdirektoratet.

– Blir det gode driftsforhold resten av året, er det grunn til å tro at 2018 blir et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris. Skogen representerer et tilskudd til økonomien for dem som måtte være rammet av tørken i jordbruket denne sommeren, uttaler Solli.

Tror på fortsatt prisvekst

Administrerende direktør Arne Rørå i Norskog deler langt på vei optimismen.

– Vi tror på fortsatt økning i massevirkeprisene, men samtidig en vesentlig svakere vekstkurve enn i 2018, og der økningen vil være mye mer avhengig av valutasituasjonen, sier Rørå til Bondebladet.

Årsaken til siste års vekst, er sammensatt. Veksten henger sammen med hva som skjer både ellers i Skandinavia og i Øst-Europa, påpeker han.

– Vi ser at det har vært en kraftig massevirkeøkning i Norge – ja, større enn i Sverige og Finland. I de to landene er det gjort store investeringer i treforedlingsindustrien, noe som øker etterspørselen etter massevirke. Men dette er virke som svenskene egentlig ikke har selv.

– Videre kom det i fjor høst mye nedbør i Baltikum. Da stoppet skogsdriften der nesten opp, og da akselererte de norske prisene kraftig. Prisene tok mer innpå de finske og svenske prisene. Periodevis er vi sågar over dem prismessig, sier Rørå.

– Skogeieren er vinneren

Han påpeker at det er solgt massevirkepartier for over 500 kroner kubikken (spot).

– Hva betyr siste års prisøkning økonomisk for norske skogeiere som ble berørt av ekstremtørken i sommer?

– På grunn av konkurransen i tømmermarkedet, hvor det er konkurranse både mellom samvirkeorganisasjonene og mellom oss og andre aktører, har marginene i mellomleddene gått ned. En mye større del av prisøkningen, eller egentlig hele prisøkningen, har da nå gått til skogeierne. Skogeieren er vinneren i dette bildet, og det er veldig positivt – og helt i tråd med hva vi ønsker oss, sier Rørå.