Kan hållbart skogsbruk skydda skog mer än nationalparker?

Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (
27. august 2018
Oslo skal arrangere verdens mest prestisjefylte trekonferanse
27. august 2018

Kan hållbart skogsbruk skydda skog mer än nationalparker?

Bild: Rainforest Alliance Avskogning i Maya Biosphere Reserve, Guatemala.

I drygt 20 år har lokala samhällen i Guatemalas Maya Biosphere Reserve försörjt sig på hållbart skogsbruk. Området har idag lägre avskogningsgrad än närliggande nationalparker och är ett bra exempel på de positiva effekter som kan uppstå när lokalbefolkning ges möjlighet att försörja sig på ett hållbart sätt.

I samband med 1996 års fredsavtal efter inbördeskriget i Guatemala beviljade regeringen samhällen i Maya Biosphere Reserve rätten att bruka skogen, så länge den användes på ett hållbart sätt. Skogsbrukarna var skyldiga att följa normerna från Forest Stewardship Council (FSC). Beslutet var kontroversiellt och många tvivlade på samhällenas förmåga att bevara skogen.

Idag försörjer sig en stor del av invånarna i Maya Biosphere på skogsbruk och området är Centralamerikas största skyddade yta. Men har koncessionsmodellen varit framgångsrik för att skydda skogen?

Det korta svaret är ja. Den varsamt brukade skogen har idag i princip inte någon avskogning. Den totala avskogningsgraden i reservatet på endast 1,2 % kan jämföras med närliggande nationalparker som under samma period har drabbats av den största avskogningen i Amerika.

Klicka här sammanfattar vi en större forskningsrapport från 2015. Studien ”Deforestation Trends in the Maya Biosphere Reserve” analyserade hur avskogningen brett ut sig i området mellan åren 2000 och 2013.