Kjøpte storgarden Viker for 18 millioner. Har allerede avtalt videresalg – i to deler

– Oslomarka: Skal vi verne noe som ikke er verneverdig?
2. september 2019
Norge kan vedta å skyte grenseulver uansett hva svenskene måtte mene
2. september 2019

Kjøpte storgarden Viker for 18 millioner. Har allerede avtalt videresalg – i to deler

Christen Sveaas ønsker å dele storgarden Viker ved Randsfjorden i to. Han har allerede inngått avtaler om å selge skogen til AS Kistefos Tresliberi, som han eier, og gardstunet og landbruksjorda til driftssjefen i selskapet sitt.

DEL Christen Sveaas kjøpte tidligere i år storgarden Viker på Vestsida av Randsfjorden i Fluberg i Søndre Land for omkring 18 millioner kroner. Viker er den største og høyest prisede landbrukseiendommen som noen gang er omsatt i det åpne marked i Søndre Land.

Sveaas gjorde det raskt klart at han ikke hadde til hensikt å bosette seg på garden.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les også

Milliardær har kjøpt storgard for 18 millioner kroner i Fluberg – skal ikke bosette seg der

– Christen Sveaas har ingen planer om å bo på Viker gård. Men vi håper å finne andre som vil bosette seg der og drive jorda. Bakgrunnen for kjøpet er at Viker gård har stor skogeiendom tilgrensende Kistefos. Erverv av skogen åpner derfor for effektiv drift av skogressursene, uttalte Erlend Bondø, daglig leder i AS Kistefos Tresliberi, til Oppland Arbeiderblad 13. mai i år.

Utfordrer

Det lå dermed i kortene at Sveaas ville utfordre konsesjonslovens bestemmelser om bo- og driveplikt på landbrukseiendommer.

Les også

Ingen enkel vei til Viker-konsesjon for milliardær Christen Sveaas

Det Sveaas ønsker er å dele garden i to, og det foreligger allerede avtaler for salg av skogeiendommen til AS Kistefos Tresliberi. Tilsvarende avtale er inngått om salg av h usene, tunet og landbruksjorda nede ved fjorden til Johnny Schjørlien, som er driftssjef i Sveaas sitt selskap.

8150 dekar skog

Viker gård består av 8150 dekar skog, vel 288 dekar dyrket jord og 515 dekar annet areal.

Eiendommens utmarksressurser omfatter også betydelige jakt- og fiskerettigheter. Av salgsprospektet framgikk at eiendommen i 2017 hadde fellingstillatelse for fem elger, samt anledning til å jakte hjort, rådyr, skogsfugl og småvilt.

Tunet på Viker består av stort våningshus, driftsbygning og stabbur. I tillegg følger en seter med på salget. Eiendommen har 1,8 kilometer strandlinje mot Randsfjorden. Våningshuset har nærmere 1000 kvadratmeter boareal fordelt på to boenheter.

Garden var en gang i tiden i forfatteren Ola Vikers eie.

Les også

Forventer ny prisrekord for denne gården

Nasjonal interesse

Søndre Land kommune får hele nasjonens landbruksinteresserte øyne rett mot seg når den utfordrende delingssøknaden fra Christen Sveaas snart skal behandles av kommunens politikere. Konsesjonssøknaden ble oversendt til kommunen av Advokatfirmaet Wiersholm AS i Oslo i mai. Søknaden om deling kom fra samme avsender 13. august.

Det er Christen Sveaas personlig som har kjøpt Viker. Garden er tidligere blitt behandlet som én konsesjonseiendom.

Siden Sveaas allerede har inngått to salgsavtaler – en for skogen og en for tunet og landbruksjorda – vil saken i første omgang bli behandlet som en søknad om fradeling.

Delingssaken først

Utfallet av den politiske behandlingen av delingssaken vil være avgjørende for hva det i neste omgang eventuelt er grunnlag for å konsesjonsbehandle.

– Dette er en stor og kompleks sak. Vi har bare så vidt begynt å saksbehandle den. Delingssaken vil nok tidligst være klar for politisk behandling i formannskapet 25. september. Utfallet av den vil være avgjørende for det videre saksforløp, og om det er grunnlag for å behandle konsesjonssøknaden, sier Einar Struksnæs, skogbrukssjef i Søndre Land.

Dermed vil det etter alt og dømme bli det nye formannskapet etter høstens kommunevalg som får delingssaken og den eventuelt påfølgende konsesjonssaken til behandling.

Gjennom sitt selskap AS Kistefos Tresliberi er Christen Sveaas skogeier i Søndre Land fra før. Grevsjølia ble i sin tid godkjent fradelt garden Grette. AS Kistefos Tresliberi ble deretter innvilget konsesjon.

Les også

Søndre Land snakker med milliardær om investeringer i Hov

Les også

Riving på Klinikken er nært forestående: – Kan behandles på nytt hvis flertallet vil

Les også

Mona (48): – Jeg ble straffet av skolen da jeg tok parti med kirkens utstøtte

Les også

Familien skal åpne vaffel- og biffhus – Rune (67) kombinerer valgkamp med vaffelsmaking

Les også

Anne (48) er bestemor og ordførerkandidat: – Barnebarna er de eneste som kan vekke meg klokka fem om morgenen og gjøre meg blid