Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

Vi krever at statsministeren tar grep i rovviltpolitikken!
19. september 2018
Opp for hjort og ned for elg
20. september 2018

Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

Det var store regionale forskjeller i gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg i 2017. Akershus/Oslo hadde en snittpris på 5,8 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold og Østfold, mens snittprisen i Finnmark var 1,1 millioner.

I 2017 ble det tinglyst 8 770 overdragelser av landbrukseiendommer, det vil si at nær 5 prosent av landets snaue 184 000 landbrukseiendommer ble overdratt til ny eier. Gjennomsnittlig kjøpesum for de 2 450 overdragelsene av bebygde landbrukseiendommer i fritt salg var 2,4 millioner kroner, som er en økning på 50 prosent i perioden 2010-2017. Oslo/Akershus hadde den høyeste gjennomsnittsprisen med 5,8 millioner kroner, fulgt av Vestfold og Østfold med henholdsvis 5,4 og 4,3 millioner kroner.

Høyest pris på omsetninger med formål landbruk

I alt 1 350 av de bebygde landbrukseiendommene i fritt salg hadde bruksformål landbruk på skjøtet, viser statistikken over omsetning av landbrukseiendommer. For disse var den gjennomsnittlige kjøpesummen 2,6 millioner kroner. Tallene på fylkesnivå viser at Akershus/Oslo, Vestfold og Østfold hadde de høyeste kjøpesummene. I Akershus/Oslo var gjennomsnittsprisen 6,7 millioner kroner, Vestfold 5,6 millioner og Østfold 4,7 millioner kroner. Fylkene i Nord-Norge hadde de laveste kjøpesummene, aller lavest i Finnmark med 0,7 millioner.

For bebygde omsetninger i fritt salg med formål bolig var gjennomsnittsprisen 2,4 millioner, og for omsetninger til fritidsformål 1,2 millioner.