NORSK INDUSTRI – DER INDUSTRI MØTER POLITIKK

VM-gullet glapp x 2
6. august 2018
Dårlig rypeår i Nord-Norge
7. august 2018

NORSK INDUSTRI – DER INDUSTRI MØTER POLITIKK

Arendals-uka er en glitrende møteplass. For alt og alle. Dit kommer den norske frivilligheten, den norske kirke, statlige etater og direktorater, kommuner, fylker, politiske partier. Og ikke minst næringsliv og industri.

Møter mellom industriledere og politikere kan foregå på ulike måter. Mange ganger er det såkalte “ikke-møter” som finner sted. Andre ganger er det for eksempel høringer i Stortinget eller seminarer som er åpne for alle.

På vårt lunsjmøte 14. august møtes politikere og representanter for industrien for å diskutere hvordan politikken kan bidra til at industriens verdiskaping kan skje på mest mulig effektivt vis. Bedriftenes representanter vil være tydelige på at politikk må handle om å legge til rette for mer industri i Norge.

I Norsk Industri er vi samlet sett godt fornøyd med det politiske Norge. Vi har i løpet av de siste årene fått bedret rammevilkårene, vi har funnet gode ordninger for nøkkelindustri (for eksempel når det gjelder CO -kompensasjon for prosessindustrien og bortfall av maskinskatt for all industri).

Ikke minst har vi under den sittende regjering fått fart på veibyggingen, hvilket er en stor fordel for en industri som ekspanderer og eksporterer stadig mer.

Men alt kan bli bedre. Norske familieeide bedrifter sliter med formuesskatten, eller skatt på arbeidende kapital, som vi liker å kalle den. Andre virksomheter opplever at det er vanskelig å rekruttere god og stabil arbeidskraft, mens atter andre er misfornøyd med utdanningssystemet i Norge, som ofte ikke er gearet inn mot industriens, høyteknologiske behov.

Det er også et problem for industrien og privat sektor i Norge at offentlig sektor ikke omstiller seg raskt nok. Sykefraværet er i mange offentlige sektorer håpløst høyt, hangen til å utvikle stadig nye skjemaer vokser i nær sagt alle sektorer av det offentlige.

Og så blir vi i industrien veldig oppgitt når fylker slår seg sammen, uten at det skal tas ut noen form for effektiviseringsgevinst. Det gjelder for eksempel i sammenslåingen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Der er det bestemt at absolutt alle ansatte i de tidligere to fylkene skal få gjøre akkurat det de har gjort i minimum fem år fremover.

Altså ingen synergi-effekt. Ingen effektivisering. Vi må spørre: Hvilken klode befinner de som bestemmer den slags seg på? Hvis en eksportbedrift hadde lagt opp til tilsvarende, hadde den vært ute av markedet på et blunk.

Under lunsjmøtet vil mange av disse problemstillingene bli berørt. Vi har mange bedriftsrepresentanter og minst en NHO-regiondirektør i salen. Disse vil fremføre hva de mener om politikken i Norge, slik den står og går.

Til å kommentere og svare, har vi fått med oss et sterkt panel politikere: Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet, Ingunn Foss fra Høyre og Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet. Foss har erfaring som ordfører, og sitter nå på Stortinget. Liv Signe Navarsete har vært statsråd i to departement og vært leder av Sp. Og Terje Lien Aasland er en meget erfaren og dedikert industri/næringslivspolitiker med god innsikt. De møter representanter fra Elkem, Aker, Sykkylven Stål, Norske Skog, Marine Harvest, Siemens og Kongsberg Gruppen.

Undertegnede ser frem til å lede det som forhåpentligvis blir en innholdsrik og frisk debatt på Mørs Biffhus, “Næringslivets hus”, tirsdag 14. august kl. 12.15. Velkommen!