Norske Skog og Levanger kommune skal samarbeide om næringsutvikling

Norske Skog inviterer kommunen inn på tomta
23. august 2019
Ny svensk utredning skal styrke eiendomsretten
24. august 2019

Norske Skog og Levanger kommune skal samarbeide om næringsutvikling

Norske Skog Skogn og Levanger kommune innleder et samarbeid om å utvikle næringsarealene på Fiborgtangen, et av Midt-Norges største industriarealer.

Levanger kommune ønsker å videreutvikle næringsgrunnlaget i Levanger kommune og vil gjennom et mulig eierskap av næringsarealene på Fiborgtangen bedre kunne styre den videre næringsutviklingen i kommunen.

Kommunen vil overta deler av næringsareal

Levanger kommune vil i onsdagens formannskapsmøte presentere en løsning der kommunen sammen med private aktører overtar deler av Fiborgtangen industriområde.

Kommunen i førersetet

– Norske Skog Skogn vil primært drive med egen næringsutvikling på Fiborgtangen, og mener at kommunen har de beste forutsetningene og bedre virkemidler enn oss til å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Det er derfor at naturlig at Levanger kommune sitter i førersetet for en slik utvikling.

– Skogn-fabrikken vil i tiden som kommer fokusere ressurser på å gjennomføre interne tiltak for fortsatt å være en konkurransekraftig aktør i treforedlingsindustrien fremover, sier administrerende direktør Amund Saxrud ved Norske Skog Skogn.

Vurderer tomtesalg

Norske Skog Skogn vurderer mulig salg av næringsarealene på Fiborgtangen til Levanger kommune og eventuelt andre medinvestorer. Deler av arealene er allerede bearbeidet, mens en del av arealene fortsatt er råtomt.

Norske Skog Skogn produserer i dag damp, elektrisitet og varmtvann som kan utnyttes av nyetableringer på området.

– Vi har stor etterspørsel etter næringsarealer, men har dessverre minimalt tilgjengelig for nyetableringer. Overordnede myndigheter har også pekt på at det er vanskelig å regulere nye områder før området på Fiborgtangen er utbygd. Vi vil derfor utnytte det mulighetsrommet vi nå får gjennom samarbeidet med Norske Skog Skogn til å styre samfunns- og næringsutviklingen i kommunen, sier ordfører Robert Svarva i Levanger kommune.

– Unikt område for utvikling

Det vil bli bygd ny E6 fra Åsen og til Trondheim innen 2025 som vil korte ned reisetiden mellom Levanger og Trondheim. Fiborgtangen har i dag en isfri internasjonal havn med betydelig lastekapasitet samt at området er tilknyttet jernbanen.

– Den totale infrastrukturen med gode vei-, jernbane- og havneforbindelser gjør at dette næringsområdet er unikt for videreutvikling. Området vil også gi relativt lite støy- og miljøbelastninger for våre innbyggere. Jeg tror denne satsningen gir en god langsiktig og bærekraftig løsning for en fremtidsrettet næringsutvikling ikke bare for Levangersamfunnet men hele regionen, avslutter ordfører Svarva.

Det totale tomteområdet på Fiborgtangen er 400 dekar.

– Dette har jeg stor tro på. Det er mange som er interessert i å etablere virksomhet på Fiborgtangen, Det kommer et kryss på nye E6 like i nærheten, som skaper trygghet for industriarealets fremtid. Dette er langsiktig tenkning og viktig for kommunen som fremtidig næringslivskommune, kommenterer ordfører Robert Svarva.

Venstres Karl Meinert Buchholdt karakteriserer satsingen som spenstig, Astrid Juberg Vordal (Ap) som en unik mulighet for å få mer tilgjengelig næringsareal i kommunen, og AnitaSand (Sp) kalte satsingen for vrldig, veldig spennende.

Jobbet med i sommer

Planen et at kommunen får hånd om fire tomter lengst øst på området, som utgjør tilsammen 335 dekar av det totalt 400 dekar store området. Under sin orientering for formannskapet sa Okkenhaug at det er jobbet med samarbeidsplanen siden før sommeren.

– Verdien på råtomtene ligger på 100 millioner kroner. I tillegg kommer opparbeiding og infrastruktur.

Må ha medspillere

Kommunen klarer ikke dette alene. Norske Skog blir med som minoritetseier, og i tillegg ser vi for oss å med grupperinger av offentlige investorer og private aktører, sa Okkenhaug før ordføreren lukket møtet av hensyn til informasjon som ennå ikke kan offentliggjøres.