Norskog: – Ikke en faglig begrunnelse for ulvevedtak

Oppfyller krav til nasjonalpark
17. desember 2018
Velg Skog med nye nettsider
18. desember 2018

Norskog: – Ikke en faglig begrunnelse for ulvevedtak

En vurdering av konfliktnivået i de tre revirene uten noen form for detaljert kartlegging av folks holdninger i området er ikke en faglig begrunnelse, men ren politikk, mener administrerende direktør i Norskog.

Del

– Det å trekke fram ulikheter i konfliktnivå er å leke med ilden. Dette er jo nærmest en oppfordring til distriktsbefolkningen om å finne fram de gule vestene og markere sin misnøye med regjeringen og sin støtte til stortingsflertallet, sier Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog i en pressemelding mandag.

Mandag ble det klart at Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak når det gjelder ulvereviret Slettås, og åpner for lisensfelling av inntil tre ulver i dette reviret. I departementets avgjørelse går det fram at dersom det skulle vise seg at det er flere enn tre ulver i reviret, tar departementet sikte på å utvide fellingskvoten.

Departementet har kommet fram til at det ikke skal åpnes for lisensfelling av ulvene i Hobøl- og Mangen-revirene.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettås-flokken skal tas ut.

Det er vanskelig å forstå dette på annen måte enn at Regjeringen Solberg ønsker mer ulv i Norge.

Unngår vedtaket

For ulvereviret Slettås, anser departementet at det er offentlige interesser av vesentlig betydning som tilsier felling.

– Forskjellen hevdes å være konfliktnivået. Samlet sett framstår dette som rene prokuratorknep for å unngå og følge opp Stortingets vedtak, sier Rørå.

– Ren politikk

Han mener at avgjørelsen dreier som om politikk, og at det ikke er en faglig vurdering, slik departementet mener at det er.

– En vurdering av konfliktnivået i de tre revirene uten noen form for detaljert kartlegging av folks holdninger i området er ikke en faglig begrunnelse, men ren politikk. Hadde man ønsket det kunne man godt benyttet ordføreropprøret i høst som grunnlag for en annen politisk konklusjon. Dette dreier seg om politisk vilje, ikke evne.

– Uttak av Slettåsflokken som består av tre dyr, hvorav to antas hardt skadd, framstår som ren symbolpolitikk for å forsøke og dempe gemyttene uten at det har nevneverdig effekt på ulvebestandens fortsatte vekst. Det er vanskelig å forstå dette på annen måte enn at Regjeringen Solberg ønsker mer ulv i Norge. Det er det for så vidt legitimt for Erna og Høyre å mene, men det oppleves som respektløst å kreere syltynne argumenter for å overkjøre Stortingsflertallet.

Del