Ny utredning ska stärka äganderätten

Norske Skog Saugbrugs AS i Halden får CO2-kompensasjon
9. august 2019
Er årets villreinkvote på Hardangervidda en ny standard i norsk viltforvaltning?
12. august 2019

Ny utredning ska stärka äganderätten

Regeringen tillsätter en utredning med uppgift att stärka äganderätten för skogsägare. Den ska också ge förslag på nya ersättningsformer vid inskränkningar i brukanderätten.

Regeringen säger i ett pressmeddelande att syftet med utredningen är att få fram förslag på hur äganderätt och rättssäkerhet gällande skog ska stärkas.

Annons

Markägare som nekas att bruka sin skog ska få den ekonomiska kompensation de har rätt till. Nya skydd- och ersättningsformer som ska kompensera för inskärnkningar i brukande och äganderätt behöver därför tas fram, hävdar regeringen.

Utredningen ska också identifiera vilka målkonflikter som finns när Sverige ska stärka och bevara den biologiska mångfalden samtidigt som landets cirkulära bioekonomi ska växa, – Det behövs utvecklade och positiva incitament för att bevara biologisk mångfald i skogsbruket. Det ska löna sig för markägare att värna allmänna intressen som biologisk mångfald, friluftslivsvärden och värden för rennäringen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i pressmeddelandet.