Økt bevilgning til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018

NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE
12. oktober 2018
Ektepar vil ha skogstomt for å bygge hytte, men politikerne anbefales å nekte dem å kjøpe
15. oktober 2018

Økt bevilgning til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018.

– Det har i år vært behov for forhøyet beredskap og bistand fra skogbrannhelikopter samt økte innsatser fra Sivilforsvaret i forbindelse med skogbrannfare og slokking av skogbrann. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til dette i 2018, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

– Dersom nedbør uteblir helt eller i lengre perioder utover høsten, vil faren for skogbrann igjen øke. Det er derfor viktig for regjeringen å legge til rette for en fortsatt god skogbrannhelikopterberedskap, sier Wara videre.

Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. Viktige statlige forsterkningsressurser er Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. I utgangspunktet er statens skogbrannhelikopter i beredskap fra 15. april til 15. august. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) administrerer ordningen, og bruken koordineres av Hovedredningssentralen Sør-Norge. I perioder med stor skogbrannfare og skogbrannaktivitet setter DSB ved behov flere helikoptre i beredskap.

Skog og annen vegetasjon, særlig Østafjells, er tørkeskadet etter lange perioder med varme og tørke i vår og sommer. Dersom nedbør uteblir helt eller i lengre perioder utover høsten, vil faren for skogbrann igjen øke, og sannsynligvis raskere enn den normalt ville gjort. Det tas høyde for en ekstraordinær beredskap til og med november.

Når store naturskader som flom og skogbrann skjer, skal storsamfunnet stille opp. Kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med skogbranner kan søke Fylkesmannen om kompensasjon innenfor gjeldene retningslinjer for skjønnstilskuddet i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner, omtalt i Prop. 128 S (2016-2017) Kommuneproposisjonen for 2018.