Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark
1. desember 2018
600 millioner i støtte til regnskogen
5. desember 2018

Ønsker en mer robust skognæring – gjennom bedre infrastruktur

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp, følte seg hjemme i Trøndelag og i skognæringen. Og han mener regjeringen jobber systematisk med å løse næringens transportutfordringer med et voluminøst råstoff, – og senere produkter. Han syns Arena-klyngen er et godt egnet forum for samarbeid mellom myndigheter og næring. Blant annet for bedre infrastruktur, som han tror gjør næringen mer robust. Foto Line Venn

– Tester ut 74 tonns tømmertransport

– Broprogrammet oppgraderer bare til 60 tonn

Hvordan kan skognæringen bli mer robust? Spurte statssekretær Anders Werp (H) på Arenamøte i Trøndelag. Temaet var «en transportintensiv næring». Høstens Arenakonferanse handlet om nett verks og klyngeutvikling som grunnlag for å øke verdiskapningen i de trebaserte ver dikjedene. Og statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp var invitert til å fortelle hvordan regjeringen kan bidra.