Ønsker flere norskproduserte juletrær

Pressemelding Biozin
27. november 2018
NORTØMMER arrangerer PEFC kurs
28. november 2018

Ønsker flere norskproduserte juletrær

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud mener det er gode muligheter for økt produksjon av norskprodusert juletre, og gir gode muligheter for norske bygder og norsk landbruk.

Til helgen starter adventstiden. Det er også tiden der mange juletrær blir hugget. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har besøkt juletreprodusenter i Vestfold og organisasjonen Norsk juletre for å høre om muligheter og utfordringer i næringa.

1,4 millioner trær i Norge

I Norge produseres det om lag 1 million juletrær hvert år. I tillegg høstes ca. 50 000 trær fra ordinær skog. Norske trær har høy kvalitet, noe som fører til høy etterspørsel også i utlandet. Det er likevel et økt potensiale for verdiskaping ettersom om lag 350 000 trær importeres hvert år, i all hovedsak fra Danmark.

Norske trær har høy kvalitet, noe som fører til høy etterspørsel også i utlandet. Det er dermed også potensiale for å øke produksjonen for å møte denne etterspørselen.

Stadig flere foretrekker fjelledelgran. Det er et juletre slik de fleste vil ha det: smalt i formen, lukter godt og drysser lite. Norge har også gode klimatiske forutsetninger for å produsere fjelledelgranen.

Akklimatiser – Sag – Vann