Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (

Vindkraft øker mest
27. august 2018
Kan hållbart skogsbruk skydda skog mer än nationalparker?
27. august 2018

Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (

Formålet med forskriften er å hindre spredning av askeskuddsopp (Chalara fraxinea) til områder i Norge som ansees å være fri for askeskuddsjuke. Forskriften fastsetter tiltak for å forebygge og bekjempe sykdommen i Norge, og pålegger private og offentlige plikter og forbud i den forbindelse.

De siste årene har det imidlertid vært en betydelig spredning av askeskuddsopp, og ved utgangen av 2016 var den tilstede på ask i store deler av Norge. Naturlig spredning er en dominerende spredningsmåte, og innen kort tid vil alle naturlige askebestander i Norge være infisert. NIBIO har foretatt en vitenskapelig vurdering og har konkludert med at alt tyder på at spredningen vil fortsette i rekordfart.

Mattilsynet mener derfor at det ikke lenger er behov for tiltak mot askeskuddsopp og at forskriften bør oppheves.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.