På sporet av kjøreskader

Tømmerprisene stiger fortsatt
26. september 2018
64 millioner til tømmerkaier
26. september 2018

På sporet av kjøreskader

Langt flere rapporterte kjøreskader er søt musikk hos Statskog. Det gjør at skadene nå kan rettes opp.

– Vi har all grunn til å tro at antallet kjøreskader har vært noenlunde konstant de seneste årene. Derfor er vi svært fornøyd med at de nå blir registrert og rapportert, for da får vi utbedret dem. Alternativet er at vi ikke vet om skadene og de blir liggende som åpne sår i terrenget. Det er uheldig for miljøet og ikke minst skaper det et dårligere rykte for en viktig norsk framtidsnæring, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Vanskelig å unngå

Moderne hogst skjer nærmest utelukkende ved bruk av store, tunge skogsmaskiner. En rekke tiltak blir gjort for å redusere risikoen for sporskader, men det er tilnærmet umulig å unngå alle slike skader med dagens utstyr og teknologi.

Sporskader kan være skjemmende visuelt, men kan også ha negativ påvirkning blant annet på vannavrenning og erosjon. Utbedring skal skje så snart forholdene gjør det praktisk mulig.