Per Holm Nygård om sitkaavgjørelse: – Ville ikke ha navnet mitt under dette

Nedgang i klimagassutslippene
27. august 2018
Frokostseminar 20. september: Muligheter for næringsutvikling i skogindustrien
28. august 2018

Per Holm Nygård om sitkaavgjørelse: – Ville ikke ha navnet mitt under dette

Foto Johs Bjørndal Forsker Per Holm Nygaard ved NIBIO var med i Artsdatabankens ekspertkomité for karplanter.

Men da risikoklassifiseringen for fremmede treslag ble avgjort ved avstemning i gruppa valgte han å trekke seg fra arbeidet. – Man må gjerne forby planting av fremmede treslag, men kom ikke å påstå at det da skjer på et vitenskapelig grunnlag, sier han.

Per Holm Nygaard begynte på daværende Norsk institutt for skogforskning i 1990 og har altså vært med på flere fusjoner og navneendringer. Blant temaene han har arbeidet med opp gjennom årene er økologiske effekter av f