Politikerne sa ja til fjernvarme-avtale: – Dette vedtaket utløser tung positiv satsing

St1 lanserer nytt drivstoff for tungtransport
10. september 2018
Bonde frifunnet for å ha ødelagt fuglereir
10. september 2018

Politikerne sa ja til fjernvarme-avtale: – Dette vedtaket utløser tung positiv satsing

FJERNVARME: Johnny Gangsø i Lunner almenning. Foto: Kine Therese Vik-Erstad

FJERNVARME: Johnny Gangsø i Lunner almenning. Foto: Kine Therese Vik-Erstad

DEL Lunner kommunestyre sa torsdag enstemmig ja til å inngå avtale med Miljøvarme Hadeland.

Ingen av politikerne tok ordet under behandlingen av saken, men banket raskt gjennom rådmannens forslag til vedtak.

Rett før saksbehandlingen, hadde flertallet i kommunestyret sagt ja til å bygge nytt helse- og omsorgssenter på Harestua.

Kun ett tilbud

Lunner kommune har gjennomført en anbudskonkurranse for levering av fjernvarme og kjøling basert på bioenergi til det nye helse- og omsorgssenteret (LHOS).

Ifølge avdelingsleder for eiendom og infrastruktur, Geir Sterten, har flere leverandører vist interesse. Likevel sendte kun en leverandør inn tilbud.

Rådmannens anbefaling var å inngå kontrakt om leveranse av fjernvarme med Miljøvarme Hadeland AS.

– Dette vedtaket utløser tung positiv satsing i nytt forbrenningsanlegg på Harestua. Dette anlegget skal forsyne LHOS og andre bygg i Sagparken, sier Johnny Gangsø til Hadeland.

Han er styreleder i Miljøvarme Hadeland, og daglig leder i Lunner almenning som er medeier i firmaet.

Gangsø var til stede under behandlingen av saken i kommunestyret torsdag kveld.

For dyr kjøling

Miljøvarme Hadeland har priset fjernvarme til 89 øre per kilowatt, mens fjernkjøling er priset til 190 øre per kilowatt.

I anbudet ble levering av fjernkjøling satt som en opsjon, som ville utløses dersom dette var økonomisk fordelaktig for Lunner kommune. Årsaken var stor usikkerhet knyttet til muligheten for levering av fjernkjøling til en konkurransedyktig pris.

Kommunens administrasjon har konkludert med at fjernkjølingstilbudet fra Miljøvarme Hadeland ikke er konkurransedyktig, sett opp mot alternative energikilder.

Lunner almenning er underleverandør

Miljøvarme Hadeland AS eies av Miljøvarme Vseb AS (49 prosent), Brandbu og Tingelstad almenning (17 prosent), Gran almenning (17 prosent) og Lunner almenning (17 prosent).

Glitre energi AS eier 100 prosent av aksjene i Miljøvarme Vseb AS.

I tilbudet til Lunner kommune går det fram at Miljøvarme Hadeland bruker Lunner almenning som underleverandør av bioråstoff.

Leverer til flere på Hadeland

Miljøvarme Hadeland leverer i dag fjernvarme til Mohagen industriområde og Rognebakken boligfelt på Jaren, dagens Lunner omsorgssenter på Kalvsjø, Harestua skole og Eventyrskogen barnehage på Harestua.