Priserna på skogsmark stiger

– Vi har knekt en kode
29. november 2018
Pressemelding – brev om ulv til statsministeren fra Naturbruksalliansen
30. november 2018

Priserna på skogsmark stiger

Skogssällskapets Statistik över skogsmarkspriser visar en prisökning över hela landet. Störst procentuell ökning av skogsmarkspriserna syns just nu i Norrland.

Priserna på skogsmark stiger i hela landet och störst procentuell ökning syns just nu i norra Sverige. (Klicka för större bild). Foto: Skogssällskapet

Skogssällskapet redovisar nu sitt så kallade Skogsindex för hösten 2018 som, likt virkesmarknaden just nu, visar höjda priser. I vissa faller rör det sig enligt Skogssällskapet till och med på rekordnivåer och prisökningen sker över hela landet. Efter en långsam start i början av året har nu också skogsmarkspriserna i norra Sverige börjat stiga.

Allmän uppgång

– Vi ser en allmän uppgång av skogsmarkspriserna i Norrland. Procentuellt sett har Norrland den högsta prisökningen sedan senaste Skogsindex i våras, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet i Linköping i ett pressmeddelande.

En av de bidragande faktorerna till prisökningen är den starka virkesmarknaden. När skogen som står på marken ökar i värde, så påverkas också markvärdet.

– Virkespriserna har dragit iväg ännu mer än skogsmarkspriserna rent generellt, och alla indikationer tyder på en fortsatt gynnsam virkesmarknad, säger Ulrik.

Stor efterfrågan

Det råder just nu en stor efterfrågan på virke i hela landet, samtidigt som marknaden för både sågade trävaror och pappersmassa är fortsatt starka. Samtidigt menar man från Skogssällskapets sida att den rådande högkonjunkturen och den låga räntan gör sitt till, men att det också kan ligga en stark framtidstro inom branschen bakom de högre priserna.

– Det finns en stark optimism om att kunna nyttja skogen till flera nya produktområden framöver, så som nanoteknik, biokompositer och energi. Jag skulle säga att det riktigt bubblar i branschen, säger Ulrik.

Bra marknadsläge

För de som vill sälja sin fastighet är det just nu ett mycket bra marknadsläge.

– Fastigheter säljs till höga priser över hela landet och det går snabbt att komma till avslut. Sedan kan det vara lite svårare att få ut bra priser på sämre fastigheter. Om en fastighet saknar skogsbilvägar eller om skogsvården inte är skött kanske man inte kan komma upp i fullt förväntade priser, men det kan också ses som ett sundhetstecken, säger Ulrik.

Påverkar storleken på fastigheten hur attraktiv den är på marknaden?

– Oftast brukar det vara en rågranne som köper om det är en lite mindre fastighet och investerare som antingen inte har något skogsinnehav sedan tidigare eller som vill utöka sitt nuvarande skogsinnehav som köper större fastigheter. Det kan vara fastigheter som ligger där emellan storleksmässigt, det vill säga att de är lite för stora och dyra för att köpa till men lite för små för en investerare, och även fastigheter där skogsskötseln halkat efter eller där vägnätet inte är så bra som är lite mer svårsålda om man förväntar sig ett högt pris. Men just nu är det ett bra sug och en bra efterfrågan på virke så oavsett storlek så brukat det gå att komma till avslut, säger Ulrik Axelsson till Skogsaktuellt.

Är fastigheterna i norr mer beroende av de höga virkespriserna och högkonjunkturen med tanke på längre transportavstånd och liknande?

– Rent allmänt så väger avkastningvärdet tyngre uppe i norr. Där tittar man mer på vad man kan få ut virkesproduktionsmässigt. Där är oftast jaktvärdena betydligt mindre till exempel och exploateringstrycket, det vill säga att kunna stycka av en tomt, är också mindre så det kan nog finnas ett samband där.

Tror du att priserna kommer fortsätta stiga under 2019?

– Det är svårt att säga. Just nu ser alla förutsättningar bra ut på så sätt att det är bra virkespriser, låg ränta och bra efterfrågan från industrin. Nu börjar man indikera från industrisidan att det börjar toppa på sågverken, då kanske det kan bli en lite svalare virkesmarknad som kan dra med sig skogsmarkspriserna, men det återstår att se.