Raymond Johansens rypejakt kostet 7500 kroner. Her betaler de 61.000

#Motkultur Nødvendig skogvernpresisering
13. februar 2019
Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren
14. februar 2019

Raymond Johansens rypejakt kostet 7500 kroner. Her betaler de 61.000

VILT: Direktør Knut Berge (t.v.) og aksjonær Ola Mæle på elgjakt på Namdal Bruk i Nord-Trøndelag. De leier ut ialt 669.000 dekar med jaktterreng til priser som ligger vesentlig over det Raymond Johansen betalte hos Petter Stordalen.