«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren
11. oktober 2018
NYANSATT MARKEDSSJEF I PEFC NORGE
12. oktober 2018

«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».

Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsettet for 2019. Som et viktig ledd i å redusere klimagassutslippene i Norge har Stortinget vedtatt en målsetting om innblanding av avansert biodrivstoff i transportsektoren. Denne satsingen blir ytterligere forsterket i regjeringens framlagte statsbudsjett. Miljøvernminister Elvestuen kommenterer på følgende måte: - Når regjeringa vektlegg avansert biodrivstoff, bygger dette opp under norske planar om å produsere meir avansert biodrivstoff frå skog. Ved å sikre at det finst ein marknad for alternative drivstoff til luftfart legg vi til rette for teknologiutvikling og næringsutvikling i Noreg.