Rekordhøy tømmerpris

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren
7. august 2018
Skogplanting gir verdiskaping og eit betre klima
8. august 2018

Rekordhøy tømmerpris

I gjennomsnitt fikk skogeierne i 2. kvartal 2018 400 kroner per kubikkmeter, 15 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hovedårsaken til prisøkningen er at massevikeprisen steg kraftig i 2. kvartal.

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,8 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2. kvartal 2018, som innebærer en vekst på 6 prosent fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, som er en økning på 22 prosent fra samme kvartal året før.

Figur 1

Massevirkeprisen økte mest

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 400 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2. kvartal 2018. Det er 52 kroner mer enn i samme kvartal 2017. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu økte med henholdsvis 8 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gikk opp med henholdsvis 26 og 32 prosent.