Rekordmye hjortevilt drept i trafikken

Moelven fikk det ikke til og solgte Nössemark – helt nytt under Vida
30. august 2018
Alle småviltjegere: Det er bare å glede seg litt ekstra til rypejakta denne høsten
30. august 2018

Rekordmye hjortevilt drept i trafikken

I jaktåret 2017/18 måtte nesten 10 200 hjortevilt bøte med livet i trafikken. Det er 2 900 flere enn året før. Økningen var størst for rådyr og elg.

I alt ble 17 000 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2017/18. Det er statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt som viser dette. Økningen fra foregående jaktår ble da på 57 prosent.

28 påkjørsler per dag

Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Totalt ble 8 600 dyr påkjørt av motorkjøretøy og 1 600 av tog.

Rådyr er fortsatt mest utsatt i trafikken

Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler av motorkjøretøy. I alt ble 6 200 rådyr drept av motorkjøretøy i løpet av jaktåret 2017/18. Dette er 25 prosent flere enn forrige jaktår. Flest rådyrpåkjørsler var det i Hedmark, hvor 973 dyr satte livet til.

Stor økning i elg drept av tog

Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og 72 prosent av alle togdrepte hjortevilt var en elg siste jaktår. I alt ble 1 137 elger drept av tog, noe som er 663 flere enn forrige jaktår. Nordland og Hedmark hadde flest elgpåkjørsler av tog, med henholdsvis 254 og 239 drepte dyr.

1450 villrein ofret i kampen mot skrantesjuke