Ressursgrunnlag for 40% innblandet biodrivstoff i Norden

Over 150 år siden en ulv ble felt sist
11. mars 2019
Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen
11. mars 2019

Ressursgrunnlag for 40% innblandet biodrivstoff i Norden

Norden har ressurser nok til å kunne besørge egen innblanding på opptil 40 %, mener forskere ved NMBU. Men storproduksjon av skogsbasert biodrivstoff får konsekvenser for flere i verdikjeden.

Papirindustrien og fjernevarmesektoren vil oppleve økt konkurranse om råstoffet, – noe skogeierne igjen vil tjene på.

ERIK TRØMBORG, TORJUS F. BOLKESJØ, EIRIK O. JAASTAD OG PER KR. RØRSTAD, NMBU

Skal Norge og Norden lykkes med å nå politiske bi