Rovviltnemnder snur ikke i sak om jakt på fire ekstra ulver