Rovviltnemnder snur ikke i sak om jakt på fire ekstra ulver

Ber for villreinen
26. februar 2019
Grunneigarar fryktar at nasjonalparken kjem, anten dei vil eller ikkje
27. februar 2019

Rovviltnemnder snur ikke i sak om jakt på fire ekstra ulver

Det er fortsatt lov å jakte inntil fire ulver utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.