Så har priserna för skogsfastigheter förändrats

33 prosent mer skog på 15 år
31. august 2018
Svar på spm. nr. 2110 frå stortingsrepresentant Geir Pollestad
3. september 2018

Så har priserna för skogsfastigheter förändrats

LRF Konsult har släppt den senaste prisstatistiken för sålda skogsfastigheter. Överlag fortsätter rekordpriserna att stiga, men det finns ett undantag.

I mellersta Sverige har priset stigit till genomsnittspriset 445 kr/m³sk, vilket är det högsta uppmätta nominella medelvärde för mellersta Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar 1995. Däremot har priserna i norra Sverige sjunkit. Källa och grafik: LRF Konsult

Det första halvåret av 2018 visade på det högsta uppmätta nominella riksgenomsnitt som LRF Konsult uppmätt sedan man startade insamling av data 1995. Om man ser till samtliga regioner är utvecklingen fortfarande positiv, om än avstannande. Jämfört med föregående mätperiod skedde en uppgång på 0,5 procent och riksgenomsnittet hamnar därmed på 422 kronor per skogskubikmeter. Samtidigt visar statistiken att det finns stora regionala skillnader.

Regionala skillnader

Mellersta Sverige är den stora vinnaren i uppgången. Där har priserna stigit med drygt fem procent. Även i södra Sverige har det skett en prisuppgång, om än betydligt lägre, drygt en procent.

Föregående år steg priserna även i norra Sverige men den trenden ser ut att ha brutits. Istället sjönk priserna på skogsmark med drygt sju procent. Det är en utveckling som Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult inte trodde man skulle få se säger han.

– Vi konstaterar att en del av de fastigheter som tog längre tid att sälja och därför såldes till ett något lägre pris, kom med i 2018 års statistik och utgör en anledning till att tendensen rent statistiskt brutits. I norra Sverige sker också absolut flest försäljningar av skogsfastigheter innevarande halvår vilket gör att hösten blir avgörande för att se åt vilket håll priset på skogsmark är på väg i norra Sverige. Vi bedömer att marknaden är stark och att efterfrågan är fortsatt stor, säger Markus i ett uttalande.