Så mange gauper kan felles under årets jakt

Har funnet nytt ulverevir
30. januar 2019
Gjennomgår ekstra ulvekvote
31. januar 2019

Så mange gauper kan felles under årets jakt

Fredag starter årets jaktsesong på gaupe. Klima- og miljødepartementet har fastsatt årets kvote til 55 dyr.

Del

– Jeg har nå behandlet ferdig klager på vedtak om gaupejakt i tre regioner. Jeg har besluttet å ikke gjøre endringer i de kvoter som er satt. De fellingskvoter som nå er vedtatt vil sannsynligvis bidra til øke den norske gaupebestanden slik at vi kommer nærmere bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Han har satt kvoten til 55 gauper, hvor 18 er hunndyr. Samtidig er det åpnet for kvotefri jakt i region 1. I fjor ble det felt flere enn kvoten som var satt opp, da det ble felt seks gauper i kvotefrie områder.

Bestandsmålet for gaupe er på 65 familier fordelt over hele landet, bortsett fra i region 1. I 2018 ble bestanden målt til 340 dyr fordelt på 57,5 familier. Dette var før kvotejakta i fjor. Totalt ble 44 dyr felt under fjorårets kvotejakt.

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, åpnes det for kvotejakt i noen regioner. De kvoter som er satt tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet for gaupe. Det totale antall gauper som kan felles er 55 gauper, herav 18 hunndyr, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Det er ikke åpnet for kvotejakt i region 4, 5, 7 og 8.

Kvotejakt er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i naturmangfoldloven, og det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten.

Gaupe er den eneste av rovviltartene det er åpnet for kvotejakt på.

Jakttida er fra og med 1. februar til og med 31. mars.

Region 1: Vest. Norge

Region 2: Sør-Norge

Region 3: Oppland

Region 4: Oslo, Akershus og Østfold

Region 5: Hedmark

Region 6: Midt-Norge

Region 7: Nordland

Region 8: Troms og Finnmark

Kilde: Miljødirektoratet og R ovviltportalen

Del