Skogbruket i oljealderen

Mangel på kunnskap: Naturvernforbundet på bytur
13. september 2018
Seks tips for bedre villsvinjakt
14. september 2018

Skogbruket i oljealderen

Etter oss kommer «global oppvarming», hvis vi fortsetter som nå.

DelEmneord til denne artikkelen

Tidligere fylkesskogsjef Mathias Sellæg prøver å forsvare én av flere næringer, som har mistet mye av den økonomiske betydningen de hadde før Norge ble oljeland: Med «kortsynt» økonomisk vurdering er det galskap å investere i skogreising som vil gi avkastning tidligst om et halvt århundre, når investeringer på olje- og gassfelt som «Johan Sverdrup» og «Johan Castberg» antakelig vil gi stor avkastning i nær framtid.

Det engelske uttrykket «sustainable development» ble dessverre oversatt til «bærekraftig utvikling», som har annen betydning: Korrekt oversettelse av «sustainable» er «holdbar»; men det nye ordet «bærekraftig» ble vel valgt fordi det passer bedre for oljeutvinningen: Den er så lønnsom at den kan «bære» ekstra store statsutgifter; men den er ikke holdbar i det lange løp: Olje- og gassfeltene vil etter hvert tømmes, og det blir stadig vanskeligere å finne «nye» utvinnbare forekomster i kontinentalsokkelen.

Det er rimelig å regne med at vi nå er omtrent halvveis i «oljealderen», så den vil vare i bare 40-50 år til. Da kan vi håpe at det i dette tidsrommet vil «dukke opp» en ny stor og svært lønnsom næring, som kan «bære» like store statsutgifter som olje- og gass-utvinningen nå. Ellers kan vi allerede nå begynne å forberede oss til tiden «etter oljen»: Det vi allerede vet om den tiden, er at det da vil være enda mye mer CO2 i atmosfæren, så klimaproblemene blir noe større og klimapolitikken blir mye viktigere enn nå.

Ny skog som «reises» i nær framtid vil binde mye CO2 fra atmosfæren i kommende 50-100 år. Når den omsider blir hogstmoden, kan «alt som nå lages av olje lages av trevirke.

«Etter oss kommer syndfloden», sa Madame de Pompadour til kong Ludvig XV i Frankrike. Den kom ca. 30 år senere, med den store revolusjonen i 1789. Etter oss kommer «global oppvarming», hvis vi fortsetter som nå: Vi forserer olje- og gassutvinningen, og vi forsømmer skogbruket på minst to måter: Med vernevedtak som kutter ut alt skogbruk på arealer med mye hogstmoden skog, og med å avstå fra å videreføre den skogreisingen som ble påbegynt i etterkrigstiden.

Nå trenger vi vern av skogbruket, mer enn vern av skognaturen!

Emneord til denne artikkelenDel