Skogbrukets omdømme er godt

Statens naturoppsyn jakter ulv med helikopter i Finnmark
29. oktober 2018
Kunnskapsgrunnlag for biodrivstoff i skipsfart
29. oktober 2018

Skogbrukets omdømme er godt

Skogbrukets omdømme er godt Nordmenn er jevnt over positive til norsk skogbruk. Det viser en undersøkelse av folks holdninger til næringen. Det er hyggelig at 2 av 3 har et godt inntrykk av norsk skogbruk, sier fagdirektør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn.

Av 1200 respondenter svarte 69 prosent at de har et positivt inntrykk av norsk skogbruk. Bare 1 av 10 har et negativt inntrykk.

Det viser omdømmeundersøkelsen som ble gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Norges Skogeierforbund og Norskog. Også Skogselskapet bidro ved utformingen av spørsmålene.

Skogbrukets Verdiskapingsfond bidro til å finansiere undersøkelsen.

Mangler kunnskap

Mange av svar