Skogens helsetilstand i Norge overvåkes

Kutt i elavgiften rammer grønn energi
24. oktober 2018
Tester biodrivstoff på traktorer
25. oktober 2018

Skogens helsetilstand i Norge overvåkes

En omfattende norsk skogskadeovervåking har pågått i over 30 år og utføres av flere institutter. Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget og utbredelsen av soppsykdommer og insektangrep.