Skogstatistikk fra 1943 til i dag

Glommen og Mjøsen vurderer fusjon
19. september 2018
Presset på for uttak i ulvesona
19. september 2018

Skogstatistikk fra 1943 til i dag

Visste du at det i 1945 ble grøftet 84 kilometer i Hedmarksskogen? Eller at dette hadde økt til nær 1500 km i 1957? I fjor ble under 250 km av disse grøftene rensket opp for at skogen skal vokse bedre.

Det finnes utrolig mye tall og kunnskap i våre statistikker om skogbruket i Hedmark. Skogfondregnskapet – Hedmarksskogbruket i tall er publisert siden 1982. Fra 2005 er skogstatistikken bearbeidet og analysert grundigere, både verbalt og i tabeller og figurer.

Nå har vi også lagt ut historisk skogstatistikk helt fra 40-tallet. Dette finner du i rapportserien Hedmarksskogbruket 1983-2002, Årsmelding fra Skogbruksetaten i Hedmark 1981-1992, og sist men ikke minst Årsmelding/-beretning fra Hedmark Fylkesskogkontor 1943-1980.