Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Storviltjakten truet av tørken
7. august 2018
Rekordhøy tømmerpris
7. august 2018

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Bjørnar Moxnes (R): Hvilke risikovurderinger, tiltak og kriseplaner, også i tilfelle vedvarende tørke, foreligger i dag for forebygging og beredskap for å verne sivilbefolkning og utmarksområder mot skogbrann eller annen risiko forbundet med gjennomføring av Trident Juncture 18?

Begrunnelse

Denne høsten gjennomføres NATO-øvelsen Trident Juncture 18 i Norge. Dette er en av de største militærøvelsene i Norges historie. De militære aktivitetene vil finne sted etter en ekstremt tørr sommer, i områder som har hatt stor skogbrannfare gjennom sommeren. En mulig senvirkning av den lange og ekstreme tørken, er at selv ved tilnærmet normale nedbørsmengder i de kommende ukene, så vil skogbrannfaren ved relativt normale oppholdsperioder i oktober kunne være høyere enn normalt. Dersom også ukene frem mot øvelsens begynnelse blir betydelig tørrere enn normalt, vil skogbrannfaren kunne være svært høy.

Erfaring viser at militærøvelser, med stor bruk av brennstoffdrevne kjøretøy i ulendt – og for mange av deltakerne ukjent- terreng; eksplosiver og skarp ammunisjon kan innebære en betydelig risiko for å utløse skogbrann. Også norske skogbrukere har måttet redusere sin bruk av maskiner i skogen på grunn av risikoen for at disse maskinene kan utløse brann. Senest i vår opplyste USAs militære at en militærutøvelse i delstaten Colorado utløste en skogbrann som fortærte rundt 13 kvadratkilometer. Rundt 250 husstander måtte evakueres, flere hjem brant opp og noe av utstyret som ble brukt i øvelsen avga en svært giftig røyk da det brant. Lokalbefolkningen rettet flere klager mot militæret for manglende hensyn til skogbrannrisikoen i deres områder. I 2017 utløste en militærøvelse i Florida en skogbrann som ødela 32 kvadratkilometer utmark.

Svar

Tor Mikkel Wara: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Om Stortinget

Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo [email protected]

Sentralbord: 23 31 30 50

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum

Nettredaktør: Lars Henie Barstad [email protected]

English

Stortinget undervisning

Nettstedskart

Ordbok

Stilling ledig

Hjelp

Om nettstedet

Personvernerklæring – Stortinget