Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren
11. oktober 2018
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».
12. oktober 2018

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

Terje Aasland (A): Arbeiderpartiet og regjeringen deler ambisjonen om å øke den innenlandske verdiskapingen basert på skogen. I enkelte deler av landet sliter imidlertid industrien med tilgang på råstoff fra skogen på grunn av pågående verneprosesser, der også store andeler produktiv skog vernes. Dette ser vi bl.a. nå i Nordland, der lokale treforedlingsbedrifter rammes.

Hvordan vurderer statsråden det planlagte skogvernet i Nordland sett i forhold til å opprettholde og utvikle industri basert på skogen som innsatsfaktor?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt frivillig vern av 10 % av norske skoger. Da Stortinget våren 2017 behandlet skogmeldingen, ble skogens industrielle muligheter vektlagt, og flertallet i komiteen slo fast følgende:

«Flertallet vil understreke at det er viktig at 10 prosent-vernet gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.»

Vi ser nå at det er stor etterspørsel etter råstoff fra skogen til industrien. Pågående verneprosesser i Nordland, bl.a. i Statskog, har ført til at lokale bedrifter ikke får tilgang på råstoff fra skogen. Spørsmålet er hvordan statsråden mener de pågående verneprosessene vil påvirke de politiske målsettinger det er bred enighet om, knyttet til industrielle arbeidsplasser og økt verdiskaping basert på skogen.

Svar

Bård Hoksrud: Svaret er ennå ikke tilgjengelig

Om Stortinget

Stortinget

Postboks 1700 Sentrum

0026 Oslo [email protected]

Sentralbord: 23 31 30 50

Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum

Nettredaktør: Lars Henie Barstad [email protected]

English

Stortinget undervisning

Nettstedskart

Ordbok

Stilling ledig

Hjelp

Om nettstedet

Personvernerklæring – Stortinget

Facebook

Twitter

Instagram

Flickr

RSS