Slik blir årets rypejakt

– Norge må legge press på Bolsonaro og norske selskaper for å verne Amazonas
23. august 2019
Ja til et mer plantebasert landbruk i Norge: Utmarksbeite er en illusjon!
23. august 2019

Slik blir årets rypejakt

I jaktsesongen blir det en dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype) per jeger som jakter på Finnmarkseiendommen.

– Det gir en kvote på én fugl mindre per dag sammenlignet med i fjor. Takseringene viser et middels bra år og tilnærmet som i fjor. Det er noe lavere produksjon, og en god del variasjon mellom områder. Dette gjør at vi sammen med våre rettighetshavere har valgt å gå litt ned på dagskvota, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Årets rypebestand er beregnet utfra et takseringsgrunnlag gjennomført fra 5. til 20. august på Finnmarkseiendommen. Omkring 500 kilometer faste ruter i 13 kommuner er gått igjennom under den årlige rypetellingen.

Resultatene er sendt til Norsk Institutt for naturforskning (NINA) for analyse og beregning av rypetetthet. Deretter har FeFo i samråd med NJFF Finnmark, Sámi Bivdo ja Meahcástansearvi og Vest-Finnmark Fuglehundklubb vedtatt jaktsesongens reguleringer på Finnmarkseiendommen.

Årets reguleringer

Resultatet for årets reguleringer for sesongen 2019/2020 blir:

Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen (Kvote kan vurderes på nytt i oppfølgingsmøtet i oktober).

Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Kvoten vurderes på nytt ved oppfølgingsmøtet i oktober, samtidig som kvote for snarefangst fastsettes.

Sesongkvote ryper for tilreisende jegere på 20 ryper på hele Finnmarkseiendommen.

Skogsfugl Pasvik og Anarjohka: Sør-Varanger og Karasjok kommuner innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl. Fredning av brunfugl av storfugl og orrfugl vurderes i oppfølgingsmøtet i oktober.

Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Innkortet jakttid ryper fra 10. september til 23. desember.

Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn kl. 08-17 i perioden 21. august til 31. august.

Ingøy og på Loppa øy gjelder antallsbegrensning også personer bosatte i Finnmark.

Jakttrykksregulering:

Begrenset forhåndssalg av jaktkort per dag

Ingen flere jaktkort hønsefugl tilgjengeliggjøres

FeFo vurderer tilgjengeliggjøring av jaktkort for harejakt på øyene i Vest-Finnmark

– Vi ser at det er en del pågang på jakt spesielt i Kautokeino og på Sørøya. Her er det en del jaktfelt som begynner å bli fulltegnede for tilreisende gjester, og dersom man ønsker å dra på jakt her bør man være rask med å kjøpe jaktkort. Som tidligere år anmoder vi om å spare voksenfugl. La enkeltfugl og par fly videre, og rett avskytingen mot større kull. Da øker sjansen for å felle kyllinger, som har dårligere overlevelse enn voksne ryper, sier Asbjørnsen og legger til:

– Vi har takserer også storfugl i Pasvik og har økt antall linjer – slik at vi får et estimat som sier at vi har lav produksjon og lav tetthet. Men her er det første gang vi gjør dette, så vi har ingenting å sammenligne med, understreker han.

FeFo har også taksert storfugl i Pasvik og økt antall linjer – slik at vi får et estimat som sier at vi har lav produksjon og lav tetthet.

– Men det er første gang vi gjør det, så vi har ingenting å sammenligne med, understreker Asbjørnsen.

FeFo deler også i år ut gratis jaktkort til alle førstegangsjegere bosatte i Finnmark.

– Dette har vært populært, vi oppfordrer alle førstegangsjegere til å ta kontakt så vil vi ordne jaktkort til dem, avslutter Asbjørnsen.

Se tabell: