Slik samarbeider de for å felle ulven: – En forutsetning for å lykkes

Foreslår videreføring av prøveordning for jerv
17. september 2018
Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren
18. september 2018

Slik samarbeider de for å felle ulven: – En forutsetning for å lykkes

Da ulvetispa ble felt ved Blåmyra i Ringsaker søndag, var jegere fra de kommunale jaktlagene i alle fire Hedmarken-kommunene på plass. Landbrukssjef Stein Inge Wien i Ringsaker kommune forteller at samarbeidet mellom kommunene er en forutsetning for å lykkes.

DEL – Vi begynte å samarbeide tettere for om lag tolv år siden, og dette har utviklet seg til det tette og gode samarbeidet vi har i dag, sier Wien til RB mandag, og fortsetter:

– Det er jo klart at rovvilt bryr seg lite om kommunegrenser, og fellingstillatelser strekker seg også over kommunegrenser. Så det er stor nytte av å samarbeide under et fellingsforsøk. Det er også en stor fordel å kunne evaluere sammen i ettertid, og planlegge i forkant. Det handler om å bygge et miljø der man kjenner hverandre, og hvor man bruker og supplerer hverandres kompetanse på best mulig vis. Dette er et veldig bra samarbeid, og en forutsetning for å lykkes, forteller landbrukssjefen.

Tett samarbeid på flere nivåer

Wien forteller at samarbeidet er tett mellom fellingslederne i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, og det er også tett mellom de som jobber administrativt i de fire kommunene. Det er også et samarbeid med øvrige tilgrensende kommuner når situasjonen tilsier det.

Ulvetispa som ble felt søndag, ble skutt nærme kommunegrensa mellom Ringsaker og Hamar, nordøst for Nybygda. Det var fuglejegere i området som så ulven, og meldte inn observasjonen.

– Hva skjer for eksempel som søndag, da dere får melding om en observasjon?

– Når fellingstillatelsen ligger der, og når det er en observasjon, så er det kontakt med nabokommunene som man til enhver tid finner naturlig å kontakte. Da går kontakten på fellingsledernivå, som da koordinerer seg i mellom bruk av mannskap og eventuell bruk av hund, svarer Wien.

Les også

Sikrer tilstrekkelig mannskap

Han forteller at samarbeidet gir en sikkerhet i forhold til å ha nok jegere tilgjengelig.

– Det kan være tider av året hvor de som er med i de kommunale fellingslagene har andre gjøremål. De kan være borte på ferie, de kan være borte på jobb, være på annen jakt eller rett og slett ha et liv. Det er også enkelte år hvor vi har veldig høy aktivitet, og det kan bli slitasje på mannskapene. Dette gjør at vi har flere å ta av, og en større sikkerhet for at vi til enhver tid har tilstrekkelig mannskap tilgjengelig, sier Wien.

– Stor andel av dugnad

Landbrukssjefen opplyser at jegerne som er med i de kommunale fellingslagene, får en kompensasjon av staten for timene de er ute på fellingsforsøk. De får også kompensasjon for kjøring i forbindelse med dette.

Andre utgifter, som direkte utgifter, nedlagt tid og arbeid til organisering, møter i forkant og i etterkant, og alt annet som direkte ikke er en del av selve jaktutøvelsen, men avgjørende for å lykkes, dekkes eller kompenseres det ikke for av staten, opplyser Wien.

– Det er i høyeste grad en stor andel av dugnad i dette. Det er ingen tvil om at jegerne bruker av fritida si og jeg er svært imponert over den innsatsen de legger ned, sier landbrukssjefen.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev