Södra gör skogsaffär i miljardklassen

Frist for tilskudd og skogfond i 2018
14. november 2018
Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon
15. november 2018

Södra gör skogsaffär i miljardklassen

Medlemsägda Södra förvärvar Bergvik skog AB:s lettiska skogsinnehav om drygt 111 000 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark.

111 100 hektar mark varav 80 300 hektar skogsmark, det är vad Södra får när man förvärvar Bergvik skog AB:s Lettiska skogsinnehav för drygt tre miljarder kronor. Foto: Per-Erik Larsson/Södra

– Genom denna investering säkrar vi delar av vårt behov av skogsråvara. Vi får en bättre struktur på vår virkesimport, som kompletterar våra medlemmars virkesleveranser och stärker Södras konkurrenskraft, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra i ett pressmeddelande.

Stärker sin position

Södras skogsinnehav i Lettland omfattar sedan tidigare 15 000 hektar. Genom denna affär stärker man sin position i landet kraftigt.

– Det nya innehavet är även en god kapitalplacering som bas för framtida utveckling av Södra, vilket självklart gynnar våra 51 000 medlemmar, säger Lena Ek, ordförande för Södra.

I affären ingår samtliga aktier i bolagen SIA Bergvik Skog och SIA Ruda. Dessutom övertar man också den skogliga organisationen med 24 medarbetare.

Södras råvaruförsörjning

– Lettland är i dag och framåt en viktig del av Södras råvaruförsörjning. Med förvärvet av ny skogsmark har vi en unik chans att stärka vår ställning på den lettiska marknaden. Vi fortsätter också den inriktning som Bergvik Skog har haft, med att utveckla ett hållbart skogsbruk med höga skogsvårdsambitioner, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Den lettiska skogsmarken har hög bonitet och tillväxten kommer enligt Södra att öka under kommande decennier. Virkesförrådet uppgår i dag till 10,6 miljoner skogskubikmeter och Köpeskillingen är motsvarande cirka 3,24 miljarder kronor.