Solör Bioenergi vokser videre innen fjernvarme

Alliansen vill utreda för att stärka äganderätten
20. september 2018
SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018, Litteraturhuset i Oslo, 18. okt. kl. 12.30 – 15.30. Meld deg på!
20. september 2018

Solör Bioenergi vokser videre innen fjernvarme

Solör Bioenergi har kjøpt Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. Selskapet har dermed tatt over hele ansvaret for produksjon og distribusjon av fjernvarmen i Vårgårda i Västra Götalands län. Kjøpet er et ledd i Solör Bioenergis strategi om å vokse innen fjernvarme både i Sverige og Norge. I mars kjøpte selskapet Pemco AS.

Solör Bioenergi har kjøpt Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. Selskapet har dermed tatt over hele ansvaret for produksjon og distribusjon av fjernvarmen i Vårgårda i Västra Götalands län. Kjøpet er et ledd i Solör Bioenergis strategi om å vokse innen fjernvarme både i Sverige og Norge. I mars kjøpte selskapet Pemco AS.

Vårgårda Ångfabrik dekker for tiden vel 120 kunder i Vårsgårda med varme. Ved anlegget produseres ca. 40 GWh damp og fjernvarme per år. Dampen leveres til selskaper som benytter den i sin produksjon og den resterende delen til fjernvarmenettet.

– Vi vil fortsette å drive anlegget på samme måte og levere fjernvarme til industrier, offentlige organisasjoner og privatpersoner i Vårgårda. Vi ser også et potensial i å bygge ut virksomheten i takt med utviklingen i Vårgårda, sier Jan Lindkvist, regionsjef i Solör Bioenergi Fjärrvärme i en melding.

Fjernvarmeselskapet ble etablert i 1997 av Rindi Energi og Borgstena Energi som ville utnytte biprodukter fra sagverket. En brikettkjel ble bygget, som etter noen år ble erstattet med en dampkjel grunnet økt etterspørsel. Virksomheten vokste ytterligere og i 2014 kom Solör Bioenergi inn som deleier gjennom oppkjøpet av Rindi.

– Fra starten og fram til nå er leveransene nær firedoblet. Det har vært en bra utvikling og nå er det dags å overlate driften, sier Svante Andersson i Borgstena Energi AB.

Om Solör Bioenergi

Konsernets virksomhet er produksjon av fjernvarme og prosessdamp, produksjon av biobrensel i form av flis, briketter og pellets, samt energigjenvinning av utrangert impregnert trevirke. Virksomheten er for tiden organisert i to hovedsegmenter, fjernvarme og biomasse. Konsernets virksomhet omfatter Sverige, Norge og Polen, og inkluderer 52 energianlegg, 3 miljøterminaler, 2 pellets-fabrikker og 1 brikettfabrikk.

Årlig leveres ca. 2,1 TWh til konsernets mer enn 7.000 kunder. Hovedkontoret ligger i Stockholm.