Stadig flere jegere

Fra studentbedrift til vellykket arbeidsplass
11. april 2019
Frykt for at Blæstad-underskudd skal ramme videre satsing på Evenstad
12. april 2019

Stadig flere jegere

Over en halv million nordmenn står oppført i Jegerregisteret nå, noe som er en økning på nesten 90 000 jegere på ti år. Av disse er 14,5 prosent kvinner. Over 202.000 løste jegeravgift i fjor.

​​​Jegerregisteret inneholder atskillig flere personer enn dem som betaler jegeravgiften det enkelte år og følgelig har lov til å jakte.

Ved utgangen av jaktåret 2018/2019 stod 509.570 nordmenn oppført i Jegerregisteret, herav 435 919 menn og 73 651 kvinner. Det er en økning på 8000 fra jaktåret før, og i løpet av ti år har antall registrerte jegere steget med 89 182.

Størst vekst blant kvinnene

Det betyr likevel ikke at det hvert år er nesten en halv million nordmenn som går på jakt. Statistikken over aktive jegere viser at dette tallet er langt lavere.

I alt 202 810 personer betalte jegeravgiften i jaktåret 2018/2019. Det er 511 flere enn i forrige jaktår. 18 470 kvinner betalte jegeravgiften, noe som utgjør 9,1 prosent. Det er en solid vekst på 4,2 prosent fra foregående jaktår.

Flest jegere fra Trøndelag

Blant fylkene er det Trøndelag som har flest betalende jegere (28 369), fulgt av Akershus (19 320).

I Finnmark betalte 15,9% av mennene jegeravgift, mens bare 5,6% av mennene fra Oslo og Akershus gjorde det samme. Av alle menn over 16 år betalte 8,5% jegeravgiften i jaktåret 2018/2019 og 0,9% av alle kvinner.

Flere tar jegerprøven

Innen 31. mars 2019 hadde 12 828 personer bestått jegerprøven i løpet av jaktåret. Det er en økning på 900 personer fra forrige jaktår.

5392 av dem som bestod jegerprøven, betalte jegeravgiften samme år. Av alle som bestod prøven, var 29,9% kvinner.

Flest danske jegere

1 986 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge for jaktåret 2018/2019. Av disse var 38,5% fra Danmark, 26% fra Sverige og 15% fra Tyskland. Jegere fra 37 land betalte jegeravgifta sist år.

Du finner mer jegerstatistikk på nettsidene til Statistisk sentralbyrå.