Stangeskovene med tidenes beste resultat

Ny fremmedartliste med konsekvenser for skogbruket
11. juli 2018
Tapte søksmål om ulovlig hogst av trær
11. juli 2018

Stangeskovene med tidenes beste resultat

GRØNT SKIFTE: – Vi er plassert midt i råstoffbasen og ligger sentralt på Østlandet. Vi driver verdiskapning med fornybare ressurser, sier Erik Toverud, administrerende direktør i Stangeskovene, etter tidenes beste resultat. Foto: Trym Helbostad

GRØNT SKIFTE: – Vi er plassert midt i råstoffbasen og ligger sentralt på Østlandet. Vi driver verdiskapning med fornybare ressurser, sier Erik Toverud, administrerende direktør i Stangeskovene, etter tidenes beste resultat. Foto: Trym Helbostad

Som administrerende direktør i Stangeskovene AS, kan han glede seg over at alle deler av konsernvirksomheten gikk bra i 2017.

Konsernets driftsinntekter økte fra 700 millioner kroner i 2016 til 836,5 millioner kroner i 2017. Overskuddet i 2017 endte på 40,5 millioner kroner etter skatt, drøyt fem millioner kroner bedre enn i 2016. Det er tidenes beste resultat!

– Det var mye som gikk vår vei i 2017, noe som gjorde fjoråret til et spesielt godt år, sier Toverud.

Han forteller om en trelastbransje som er inne i en høykonjunktur. Stor byggeaktivitet på Østlandet og et godt eksportmarked gir høy etterspørsel etter trelast. Høye priser både på sagtømmer og massevirke fører til positive utslag på bunnlinja. Erik Toverud regner imidlertid ikke med rekordår med det første.

– Når det gjelder 2018, så regner vi med at resultatene går ned fra det vi opplevde i 2017, sier han og viser til redusert byggeaktivitet inneværende år, før det ifølge prognosene blir en oppgang igjen i 2020.

– Hvorfor lykkes Stangeskovene?

– Vi er en av svært få aktører som både er skogeier, trelastprodusent og byggevareforhandler. Det gir oss kunnskap og muligheter som ikke andre har. Vi driver i et konsentrert geografisk område, som gjør at vi har gode forutsetninger for å skape en rasjonell og bærekraftig verdikjede, sier Toverud når vi møter han på hovedkontoret på Vikodden i Aurskog-Høland.

– Dessuten driver vi langsiktig. Vi tenker regional næringsutvikling og pløyer mye av overskuddet tilbake i virksomheten vår, forteller Toverud.

– Hovedkontoret er jo plassert midt i råstoffbasen – samtidig som vi likevel ligger sentralt på Østlandet, påpeker Toverud som kan glede seg over økt bruk av tre i bygg – nye Bjørkelangen skole er et eksempel på det.

– Det er en sterk trend på økt bruk av trevirke i bygg, også større bygg. Både arkitekter og entreprenører har fått større interesse for dette materialet. For oss som lever med tre hver dag; så er det motiverende at vi bidrar med verdiskapning på fornybare ressurser. Vi bidrar til det grønne skiftet med kretsløpsmaterialer, sier Erik Toverud.

Bygger nytt i Fetsund

Virksomheten til Stangeskovene sprer seg over tre fylker; Hedmark, Østfold og Akershus – fra Halden i sør til Kongsvinger i nord. Skogeiendommene utgjør hele 226.000 dekar.

Toverud har følgende å si om de tre selskapene som inngår i Stangeskovenes konsern og som ligger i Indres distrikt:

Stangeskovene Fetsund: Et mindre byggevareutsalg med sju ansatte som har hatt veldig fin utvikling og som vi ønsker å utvide. Vi bygger ny butikk og nytt lager, trolig byggestart i 2019. Avdelingen på Fetsund benyttes mye av både private og byggmestere og er en viktig del av strukturen vi har på Romerike.

Hemnes Tre: Eies av Stangeskovene sammen med Emil Grepperud, som også er daglig leder. Ni ansatte. Har hatt en veldig fin utvikling den siste tiden. Leverer blant annet listverk og utforinger. Har en sterk posisjon og er prosjektleverandør mot industrikunder og entreprenører.

Vikodden bruk: Her har vi hovedkontoret vårt. Sagbruket her inngår i Eidskog Stangeskovene AS (ESAS), sammen med sagbruket og høvleriet på Skotterud i Eidskog. Begge steder er preget av sunn økonomi. Vi hadde en brann her på Vikodden i vinter, men den delen av anlegget er oppe og går igjen. I en periode flyttet vi deler av produksjonen til Skotterud.

– Her på Vikodden har vi også et fagmiljø på skog, som det ikke er så mange igjen av i bransjen. I tillegg til forvaltning og drift av egne skoger, tilbyr vi skogstjenester til andre skogeiere; som planting, tynning og sluttavirkning, sier Toverud som skryter av dem han har med på laget.

– Våre medarbeidere har høy kompetanse, er lojale og positive. Her er det høy arbeidsmoral, sier han om konsernets 210 ansatte, fordelt på 27 kvinner og 183 menn.

72 prosent av Stangeskovenes driftsinntekter stammer fra salg av trelast og byggevarer. Men trevirket som videreforedles krever maskiner og anlegg – som igjen må oppgraderes kontinuerlig.

– Vi investerer fortløpende, og i ESAS har vi et investeringsprogram på rundt 100 millioner kroner over en fem-seks årsperiode. Vi oppgraderer og utbedrer flaskehalser fortløpende og investerer for et større volum, sier Toverud som gjerne vil understreke alvoret i den nedbørfattige sommeren.

– Nå er det sjelden stor skogbrannfare og vi har strenge restriksjoner på vår aktivitet i skogen. Jeg vil også på det sterkeste oppfordre til at alle følger totalforbudet mot bruk av ild i skog og mark, sier Erik Toverud.