Staten och skogsindustrin kan klara FSC-kraven själva

Vellykket Skogforum på Honne!
5. november 2018
Er krisen i skogbruket avblåst?
6. november 2018

Staten och skogsindustrin kan klara FSC-kraven själva

Varför accepterar en riksdag, med 60 procent borgerlig övervikt, regeringens omfattande program för konfiskering av mark?

Skogsstyrelsens generaldirektör kräver att skogsägareföreningarna och skogsbolagen ska bli ombud för staten när de enskilda skogsägarnas egendom ska konfiskeras. Skogsstyrelsen ska peka ut vilken skog som ska beslagtas varefter ombuden ska tvinga skogsägaren att ta in den som certifieringsareal. Medlen är nyckelbiotopsinventeringar och köpbojkotter.

De enskilda skogsägarnas motmedel bör vara att hävda grundläggande fri- och rättigheter mot staten och säljbojkotter mot företag som ansluter sig till köpbojkotter mot skogsägare. En säljbojkott skulle bara behöva pågå under några månader innan skogsindustrin skulle få brist på färskt virke.

Skogsindustrin tar vinsterna

Men hur kan i så fall riksdagens mål om undantag av 20 procent från skogsbruk nås? För det första finns redan mycket avsatt, resten kan staten och skogsbolagen ordna på egen mark. Tillsammans äger de 50 procent av all skogsmark. Då är det lätt att avsätta de arealer staten och skogsindustrin själva kräver.

FSC är ett certifieringssystem för stora markägare. Skogsbolagen kan lätt kompensera på egen mark för de avsättningar certifieringssystemet kräver. Det finns inget krav att avsättningar måste göras av varenda skogsägare.

SCA äger miljontals hektar och kan lätt undanta arealer som motsvarar deras virkesfångst även på privat mark. Skogsindustrin tar vinsterna av certifieringen medan virkespriserna realt sjunker.