Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst

Jaktar etter ulv – torer ikkje å stå fram med fullt namn
3. september 2018
Uvær, rekordpriser og blakke bønder: – Vi får et knallår i skogen
4. september 2018

Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst

Ferske tall tyder på at skogsfugljegerne går en spennende høst i møte. Skogsfugl- og rypejakta starter 10. september.

Tall fra Statskog indikerer en positiv utvikling for storfugl, jerpe og orrfugl. Orrfuglen har hatt en tilbakegang de siste årene, men trenden ser ut til å snu i år. Tetthet av skogsfugl varierer i ulike områder. Det kan skyldes tørken, ved at fuglene har trukket ned i myrkanter og andre våte områder. Informasjonen er hentet fra 400 kilometer takseringslinjer.