Suksess for liberalt målereglement hos Moelven

Orienteres om skogbrannsituasjonen
2. august 2018
Ekstrem rovdyrsommer
2. august 2018

Suksess for liberalt målereglement hos Moelven

Moelven innfører det nye målereglementet på alle sine sagbruk på Østlandet fra 1. september.

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling gjennomførte et prosjekt i 2017 for å vurdere liberalisering av kvalitetskrav til sagtømmer av gran. Første halvår i år har reglementet blitt praktisert og testet på noen av Moelvens sagbruk. Resultatet etter prøveperioden januar-juni i år er så positivt at Moelven nå innfører dette reglementet på alle sine sagbruk på Østlandet.

– Glommen er godt fornøyd med at det nye sagtømmerreglementet for gran vil bli benyttet på alle Moelvens sagbruk fra tidlig høst. Og det er hyggelig å registrere at utviklingsprosjekter vi deltar i gir slike effekter. De liberale kvalitetskravene vil gi skogeier bedre økonomi, sagbrukene får mer kortreist tømmer med ønsket dimensjonsfordeling og sagtømmerandelen fra skogen øker. Ikke minst er det en viktig tilpasning i et skandinavisk tømmermarked hvor det gamle norske reglementet har hatt strengere kvalitetskrav til sagtømmer enn det svenske, sier markedssjef Håkon Bakken.

(Pressemelding)