Sylli Skog AS må vente til august for å få vedtak i konsesjonssøknaden

Betinget ja til villsvin i Danmark
27. mai 2019
Gir 60 000 til smårovvilt-prosjekt
28. mai 2019

Sylli Skog AS må vente til august for å få vedtak i konsesjonssøknaden

Etter at Rendalen kommune avslo søknad om konsesjon på Øvre Sjølie gård, har søknaden havnet hos Fylkesmannen. Der har de stor saksmengde for tiden.

DEL Sylli Skog AS, som eies av Anders Kiær og Anne Ulvig, inngikk kjøpsavtale for snart et år siden for Øvre Sjølie gård i Rendalen.

Sylli Skog AS søkte om konsesjon, men fikk avslag fra kommunen. De klaget på avslaget, men kommunen opprettholdt avslaget på søknad om konsesjon i april. Dermed ble saken sendt til Fylkesmannen i Innlandet for avgjørelse.

Normalt er det fire ukers behandlingstid hos Fylkesmannen.

Men en måned etter at saken var sendt meldte Fylkesmannen at de har stor saksmengde for tiden.

– Derfor vil det gå noe tid før vi behandler denne klagesaken. På grunn av ferieavvikling er det imidlertid vanskelig å angi når vårt vedtak vil foreligge. Det må tas høyde for at saken ikke vil bli behandlet før i august, skriver Fylkesmannen.

Det var Ole Erik Sjøli som solgte gården i juni fjor 52,2 millioner kroner. Eiendommen Øvre Sjølie gård er på 83.400 dekar, hvor 51.900 dekar er produktiv skog. Eiendommen er en av Norges største landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting. I tillegg til skog er det 560 dekar stort hytteområde, 106,6 dekar fulldyrka jord og 1,4 dekar innmarksbeite.

Kommunen ønsket blant annet ikke å gi konsesjon fordi at aksjeselskap som eier ikke er i tråd med den samfunnsutviklingen Rendalen kommune ønsker å ha. En annen grunn er prisen. Kommunen mener den er for høy, og at 36,7 millioner kroner er rett, og med et skjønnsrom er 46,5 millioner kroner er høyeste lovlig pris.

Nå må kjøper vente til august før neste vedtak i saken.

Politikerne vil ikke at Øvre Sjølie gård skal eies av et aksjeselskap

Les også

– Øvre Sjølie gård er så spesiell at den må kjøpes av et AS

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev