Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2019

Skogeier nekter å bli med på frivillig vern
10. oktober 2018
Har ikkje funne CWD-smitte
11. oktober 2018

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2019

Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak.

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2018.

Publisert 09.10.2018

Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2018 til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket. Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering.

Fylkesmannen i Hedmark vil prioritere søknader som bidrar til å nå målsettingene i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016.

Søknad sendes innen 1.11.2018 til: [email protected] eller Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Postboks 4034 2306 Hamar

Søknaden merkes: “Fylkesinntrukne rentemidler 2019”.

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene. Her kan det være andre søknadsfrister.