Tørke stenger skytebaner

Kris för entreprenadföretagen när maskinerna står stilla
3. august 2018
Godt organisert brannberedskap
3. august 2018

Tørke stenger skytebaner

Jegere kan få problemer med å ta den obligatoriske skyteprøven på sin lokale skytebane før jaktstart. Brannvesenet har lagt ned forbud mot all skyting i store deler av Sør-Norge på grunn av tørken.

Jegere som jakter storvilt med rifle, må ta en årlig skyteprøve for å sikre en human jakt. Skyteprøven gjennomføres på en skytebane. Mange skytebaner er imidlertid stengt på grunn av stor skogbrannfare. Det er ikke lenge til jaktstart for rådyr 10. august og villrein 20. august.

Hva kan jegere gjøre?

Det er først og fremst Norges jeger- og fiskeforbund (NJFF) og Det frivillige skyttervesen (DFS) som arrangerer skyteprøver. Brannvesen og den enkelte kommune kan forby aktiviteter som kan medføre brannfare, og dette kan innebære stenging av skytebaner.

Råd til den enkelte jeger:

– Bruk banene som er åpne. Selv om din nærmeste skytebane er stengt, kan andre være åpne. Det er store variasjoner med hensyn til brannfare. For eksempel ligger mange av riflebanene i gamle grustak eller sanddyner og har trygg skytebakgrunn med hensyn til brannfare. Her finner du oversikt over skytebaner:

https://www.njff.no/jakt/Sider/Finn-din-skytebane.aspx https://www.dfs.no/hjemmesider/

– Ta kontakt med ditt lokallag av NJFF eller DFS. De samarbeider med brannvesen og kommune om enkle grep og restriksjoner, som kan bidra til at baner får dispensasjon og åpnes for skyting.

Les mer på nettsidene til Norges jeger- og fiskeforbund.

Human jakt

Miljømyndighetene i Norge forutsetter at all jakt og fangst skal være human. Det innebærer blant annet at dyr ikke skal bli utsatt for unødige lidelser. Skyteprøven skal sikre at den enkelte jeger har tilstrekkelig skyteferdigheter til å kunne utøve jakt på en human måte.

– Å gi den enkelt jeger fritak fra kravet om bestått skyteprøve er derfor ikke et tiltak vi vurderer som aktuelt slik situasjonen er nå, sier seniorrådgiver Arild Sørensen i friluftslivseksjonen.

Human jakt og fangst har, i likhet med sikkerhet, stått sentralt i den obligatoriske jegeropplæringa som ble innført i 1986.