Urimelig vurdering av NAV

Ekstrem rovdyrsommer
2. august 2018
Bygdeforsker: – Sverige har sentralisert bort brannberedskapen
2. august 2018

Urimelig vurdering av NAV

Norske skoger er knusktørre, men hittil har vi klart å holde den store skogbrannen på avstand. Å vinne den kampen er verdt at staten dekker permitteringer i skognæringen.

Del

Svenske skoger står i lys lue. Folk evakueres med fly og helikopter, og brannslokkingsfly og annen teknologi og annet mannskap er mobilisert på tvers av Europa for å få bukt med flammene.

Også fra Norge kommer brannmenn og -kvinner, noen avbryter til og med ferien for å bidra. Solidariteten er inspirerende.

Utenfor Athen i Hellas har voldsomme skogbranner kostet flere titalls med menneskeliv. Tørken og hetebølgen i Europa skaper livsfare i flere land, men i Hellas har de ført til dyp tragedie. Nøyaktig hvor omfattende, er fortsatt uklart. Men at hele familier er utslettet av flammene, er allerede klart.

I Norge har vi hittil klart oss unna det verste. Det har vært tilløp til branner, blant annet ved svenskegrensa i Østfold og i skogområder tilhørende tidligere stortingsrepresentant Gunnar Gundersen i Hedmark.

Men den store brannen har vi klart å forhindre. Hittil. Heldigvis.

Det skyldes kanskje litt flaks, men også hard innsats. Norske brannmannskaper har etter alt å dømme gjort en forbilledlig jobb i flere sammenhenger, og også forebygging ser ut til å ha fungert.

Blant forebyggerne står norsk skognæring i en særklasse. Rundt om i landet rapporteres det om kostbare, men viktige tiltak som skal forhindre brann. Vanntanker som stilles i beredskap. Slukkefartøyer som utrustes. Skogsmaskiner som tas ut av produksjon eller kjører uten kjeder for å forhindre en farlig gnist.

Skognæringen vet hva en skogbrann i verste fall kan bety. Men beredskapen kan koste dyrt. Ikke minst fordi konsekvensen av den ekstraordinære tørken nå er at flere skogeiere legger ned arbeidet, med det som konsekvens at flere hundre skogsarbeidere ligger an til å bli permitterte.

Statsminister Erna Solbergs tidligere rådgiver Julie Brodtkorb, som nå er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, sier til Nationen at hun er oppgitt over måten NAV og Arbeids- og sosialdepartementet håndterer saken. Årsaken er at NAV foreløpig ikke anser skogbrannfare som tilstrekkelig til å utløse et unntak fra permitteringsloven. Hadde NAV gitt det unntaket, ville skogsarbeidernes arbeidsgivere blitt unntatt kravet om at det er arbeidsgiver som skal betale lønn i de første ti dagene av en permitteringsperiode.

Følgelig kan det virke som NAV ønsker at skogeierne bare kjører på og venter på storbrannen før de begynner å permittere folk. Men det er det selvsagt urimelig å hevde. Derfor skulle det være rimelig å vente at NAV vurderer saken på nytt.

Del