Utlysning av tilskudd i landbruket 2019

Han kan bli ny direktør etter skogfusjonen: – Jeg er stolt og glad
4. mars 2019
Innlandet kan bli Norges «Bio Valley»
6. mars 2019

Utlysning av tilskudd i landbruket 2019

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har på sine nye nettsider lagt ut en oversikt med informasjon og frister for noen tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk som forvaltes av Fylkesmannen. Selv om Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har blitt et embete, skal midlene i landbruket fordeles på to fylker i 2019.

Les mer på på nettsiden til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Ordningene det gjelder er:

UT-midlar, utgreiings- og tilretteleggingstiltak. Fortløpande søknadshandsaming.

Tilskot til klima- og miljøprogram. Søknadsfrist 20. mars.

Tilskot til tiltak i beitefelt. Søknadsfrist 20. mars.

Rentemidlar av skogfond i fylket – m.a. til fellestiltak i skogbruket. Fortløpande søknadshandsaming.

Tilskot til skogsvegar. Søknadsfrist 15. april og så fortløpande.

Kommunane forvaltar tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), drenering, skogkultur, miljøtiltak i skog og rentemidlar av skogfond (lokale fellestiltak i skogbruket m.m.). Nærare informasjon hjå landbruksforvaltninga i kommunane.