Uvær, rekordpriser og blakke bønder: – Vi får et knallår i skogen

Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst
4. september 2018
Bonde i retten for å ha ødelagt fuglereir ingen har sett
4. september 2018

Uvær, rekordpriser og blakke bønder: – Vi får et knallår i skogen

Stormkast, gode tømmerpriser og elendige avlinger på jordet. Alt dette – sammen med en krevende vinter og en tørr sommer – gjør at hogstmaskinene går varme i skogen om dagen.

Stormkast, gode tømmerpriser og elendige avlinger på jordet. Alt dette – sammen med en krevende vinter og en tørr sommer – gjør at hogstmaskinene går varme i skogen om dagen.

DEL – Det blir et knallår, sier Per Skaare, skogsjef i Glommen Skog.

Det er stor etterspørsel etter både sagtømmer og massevirke, og det fører til svært gode priser. Moelven Industrier legger fram et av sine aller beste halvårsresultat. Det er god etterspørsel etter trelast. Norske Skog har jamret for at tilgangen på massevirke har vært for dårlig. Den store aktiviteten i industrien øker prisene og gir gode tider for skogbruket.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Uværet som gikk over distriktet 10. august har meid ned mye skog. Særlig på østsiden av Glomma er skadene i skogen store, og Ole Teodor Sorknes, skogbruksleder i Nortømmer, sier at de arealene som er hardest herjet blir prioritert ryddet før vinteren.

Stort press på entreprenørene

– Det er ikke så omfattende skader som under julestormen Dagmar i 2012 eller supercellen som feide over Finnskogen i 2014, men hos enkelte skogeiere er skadene store. Andre steder er skadene mer spredt. Men det krever opprydding, og i enkelte tilfeller velger vi å avvirke hele feltet, mens det andre steder er nok å rydde, sier Sorknes.

Han river seg litt i håret om dagen. Flere sammentreff gjør at presset på entreprenørene er stort. Mange vil ha jobben i skogen gjort. Tørkesommeren førte til at maskinene sto i ro for å unngå skogbrann, og de er på etterskudd.

Og ennå har ikke bøndene gjort opp sine tap etter tørkesommeren og besluttet hvor mye de vil hogge for å spe på inntektene.

– Mange som har jordbruket som hovednæring har ikke så mye skog at de avvirker jevnlig. Nå kan tiden være inne for å gjøre et innhogg, sier Ole Teodor.

De gode tømmerprisene kan være faktoren som avgjør, og vil gi i en høst og en vinter med rekordstor avvirkning i Hedmark.

Bør utnytte pristoppen

– Mange har mulighet til å sitte på gjerdet og følge prisbildet. Nå er prisene rekordgode, og det vil få gjerdesitterne til å hoppe ned. Vi hadde et toppår for tømmerprisene i 2011. 2018-prisene er høyere, sier tømmeroppkjøperen i Nortømmer.

En annen faktor er det store jordskiftet som har pågått på Vestmarka i Åsnes siden 2010. Nå er dette skiftet avsluttet og skogeierne kan igjen avvirke skogen sin fritt.

Gode ordreserver er positivt for entreprenørene og skognæringen. Nå gjelder det å få jobbene gjort på en smidig måte.

– Det har vært et spesielt år. Våt høst og en snørik vinter ga utfordringer for arbeidet i skogen. Våren uteble, og vi gikk rett inn i forsommeren med skogbrannfare. Vi har holdt hjulene i gang, men med høyere driftsutgifter enn ellers. Vi ønsker å komme mer i vater, sier Per Skaare, som ser stor interesse for avvirkning hele veien fra Østerdalen i nord til Østfold i sør.

Skaare sier at dette vil kreve at noe avvirkning vil bli flyttet fram i tid. Også de som settes i gang av bønder som trenger penger etter en dårlig sommer.

– I sommer gikk vi ut og satte ned renta på forskudd for tømmeroppgjør. Vi ønsker å bistå landbruket i denne spesielle situasjonen. Dette gjør det mulig å utløse penger nå – selv om tømmeret ennå ikke er levert. De gode prisene er bra for landbruket, slår Skaare fast.